Menu overslaan

Wat gaat goed?

Het NSGK-team bestaat uit professionele, resultaatgerichte en betrokken mensen die slagvaardig en pro-actief werken. Zowel binnen de werkorganisatie als in de Raad van Toezicht en de Raad van Advies zijn ervaring en vernieuwing goed in evenwicht. Dankzij de combinatie van inkomsten uit eigen fondsen, bestemmingsreserves en overige inkomsten heeft NSGK een solide financiële basis. In onze financieringen, onze communicatie en in ons personeelsbeleid klinkt onze missie uitstekend door: ‘Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven.’ In 2015 hebben we onze visie en missie aangescherpt in ons nieuwe Meerjarenkader, Beter Samen, NSGK 2016-2019. De komende jaren zet NSGK nog meer dan voorheen in op een inclusieve samenleving aan de hand van vijf strategische doelen. Ons nieuwe meerjarenkader kwam in 2015 tot stand dankzij een inspirerende samenwerking tussen het team en een aantal direct betrokkenen bij NSGK, zoals leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies.

Wat kan beter?

Vergroting van onze naamsbekendheid blijft, ondanks voortdurende inspanning op dit gebied, een punt van zorg. Als we onze missie optimaal willen realiseren, moeten we nog bekender worden bij het publiek en potentiële aanvragers. In de communicatie is het lastig dat NSGK er - vanuit haar missie - voor kiest om zich in de breedte in te zetten voor kinderen en jongeren met een handicap. Bij organisaties met een single issue, zoals Cliniclowns of Make-a-Wish, is de boodschap gemakkelijker over te brengen. Bovendien is NSGK geen grote organisatie. Hierdoor drukken onze overheadkosten (zoals financiën, HRM en facilitair) relatief zwaar.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.