Menu overslaan

Hier geven we de baten en lasten van NSGK in 2016. Het volledige financiële overzicht staat in onze jaarrekening (PDF-bestand, opent in een nieuw venster).

Baten

(x € 1.000)

Omschrijving Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015
Malingacties/donaties/giften 1.514 1.300 1.515
Collecte 819 840 744
Bestemmingsgiften 1.085 605 472
Legaten/nalatenschappen 745 1.000 860
Verkoop goederen 1 - 1
Totaal baten
eigen fondsenwerving
4.164 3.745 3.592
VriendenLoterij - Reguliere bijdrage
VriendenLoterij - Overige loterijbijdragen
200
64
200
100
200
56
Totaal aandeel acties derden 264 300 256
Resultaat beleggingen 479 670 488
Totaal baten uit beleggingen 479 670 488
Overige inkomsten - - -
Totaal overige baten - - -

Totaal baten

4.907

4.715

4.336

 

Lasten

(x € 1.000)

Omschrijving Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015
Bestedingen
A. Voorlichting 772 745 899
B. Wonen 251 447
C. Scholing en werk 1.343 667
D. Vrijetijdsbesteding 1.587 4.667 1.883
E. Beeldvorming 351 212
F. Overige bestedingen 811 489

Totaal besteed aan doelstelling

5.115

5.412

4.597
Kosten eigen fondsenwerving 801 863 868
Kosten acties derden 33 25 -
Kosten van beleggingen 90 100 107

Totaal kosten werving baten

924

988

975
Personeelskosten 294 340 302
Overige kosten 164 195 188

Totaal kosten beheer en administratie

458

535

490

Totaal lasten

6.497

6.935

6.062

Resultaat

- 1.590

- 2.220

- 1.726

Bestemming saldo toevoeging
(+) / onttrekking (-)
Continuïteitsreserve - 196 - 37
Bestemmingsreserves - 1.401 - 2.220 - 1.697
Bestemmingsfondsen 7 - - 66

Totaal mutuaties

- 1.590

- 2.220

- 1.726

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.