Menu overslaan

De missie van NSGK is als volgt verwoord in de statuten:

Artikel 2
1.    De stichting heeft ten doel:

  • het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in de samenleving beogen van personen met een handicap tot de leeftijd van dertig (30) jaar in Nederland;
  • het bewust maken van het Nederlandse publiek van de mogelijkheden tot participatie en integratie van bovenstaande personen door middel van informatie en voorlichting; en
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.    De stichting dient het algemeen belang.

3.    De stichting heeft geen winstoogmerk.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.