Menu overslaan
Henk Willem Laan en zoon Joas Henk-Willem Laan en Joas (foto: Marilène Dubois)

Een wereld te winnen

In 2016 nam NSGK afscheid van directeur-bestuurder Ingrid Tuinenburg die de organisatie ruim acht jaar lang met hart en ziel bestuurde. De aanscherping van de missie, pionierende projecten, een verhuizing naar een nieuw pand – Ingrid was niet bang om haar nek uit te steken en zorgde voor vernieuwing. Waar mogelijk bracht ze de NSGK-missie Beter samen meteen in praktijk. Haar afscheidsreceptie eind augustus was in dit verband veelzeggend. Jongeren van Cam On Wheels reden er rond met camera’s op hun rolstoel om een videoverslag te maken, jongeren van SweetStore serveerden heerlijke hapjes en Ingrids afscheidscadeau ging naar ons project De BuurTvrouw.

Onder leiding van Ingrid werd NSGK een professionele organisatie met een kristalheldere missie. De concrete doelen zijn geformuleerd in het meerjarenkader 2016 – 2019. In dit jaarverslag leest u hoe we in 2016 de eerste stappen hebben gezet in de uitvoering hiervan. Een van de doelen is: meer bekendheid voor de missie van NSGK. Dat is hard nodig, weet ik uit eigen ervaring. Ooit was NSGK ook voor mij gewoon ‘een goed doel voor gehandicapte kinderen.’ Nu weet ik: deze organisatie is zó ongelooflijk veel meer dan dat. De steun van vele donateurs, vrijwilligers, diverse fondsen en de VriendenLoterij kunnen fantastische projecten mogelijk maken. Door onze medewerkers wordt vanuit bevlogenheid en met creativiteit aan onze missie gewerkt. In 2016 steunden we maar liefst 265 projecten: van derden en ook een aantal die we zelf initieerden, zoals In1school, Samen naar School en NSGK Jongerencoach. De bedoeling is dat onze eigen projecten uiteindelijk onafhankelijk van NSGK verder gaan. Voor de NSGK-Speeltuinbende was het in 2016 al zover. Dit project heeft ons nest verlaten en staat op eigen benen. Vanaf nu zetten we ons als partners in voor onze gedeelde missie.

Beter samen: het is ook mijn persoonlijke missie. Mijn tienjarige zoon Joas heeft een meervoudige beperking. Voor mensen die hem niet kennen, is hij een gehandicapt jongetje. Sommigen negeren hem, voor anderen is hij een bezienswaardigheid. Maar voor de mensen die Joas wél kennen, is hij een enorme inspiratie. Een op de tien kinderen en jongeren in Nederland heeft een handicap. Mijn ideaal is een samenleving waarin Joas en alle andere kinderen en jongeren met een handicap van jongs af aan gewoon meedoen. Meedoen in de speeltuin, bij de sportvereniging, op school en later ook op het werk. Dat dit in veel gevallen nog niét zo is, is vaak niet eens een kwestie van onwil. Veel mensen denken: in Nederland is het toch allemaal prima geregeld? We hebben gehandicaptenzorg, toegankelijkheidsregels, speciale voorzieningen… Dat is zo, maar NSGK wil meer. Laat ik de sport als voorbeeld nemen. Een G-team is mooi, maar beter is het als deze kinderen integraal deel uitmaken van de sportclub. Leden van het G-team draaien dan dus ook bardiensten en dragen op hun eigen manier een steentje bij aan de organisatie. Inclusief samenleven: vaak is het helemaal niet zo ingewikkeld, maar het vereist wél een omslag in denken. Wat dat betreft is er - ook in Nederland - nog een wereld te winnen.

Henk-Willem Laan,
directeur/bestuurder

P.S. Ik raad u aan het jaarverslag online te bekijken. Verspreid door het jaarverslag treft u onderstreepte zinsgedeelten die verwijzen naar filmpjes en verhalen op de website. Tot ziens op www.nsgk.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.