Menu overslaan

Het ideaal van NSGK is een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen opgroeien. Als organisaties plannen hebben voor een project dat deze droom dichterbij brengt, kunnen ze bij ons een aanvraag indienen voor financiële steun. De aanvragen die bij NSGK binnenkomen, worden beoordeeld door onze afdeling Handicap & Samenleving (H&S). Projectadviseurs van H&S adviseren de directeur, die uiteindelijk besluit of NSGK de aanvraag al dan niet honoreert. (Lees over de procedure)

In 2016 hebben we 426 aanvragen ontvangen; dat zijn er 60 meer dan in 2015. De afdeling H&S neemt alle aanvragen in behandeling volgens een vaststaande en heldere procedure. Daarbij kijken we altijd hoe het project via beeldvorming, toegankelijkheid en empowerment bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

In 2016 heeft NSGK steun toegekend aan 265 projecten. (Bekijk de lijst met alle projecten) Daarmee was een bedrag gemoeid van ruim 5,1 miljoen euro (inclusief bestedingen uit onze bestemmingsreserves). In de jaarrekening nemen we altijd op hoe het totaal van de bestedingen aan de doelstelling zich verhoudt tot het totaal van de baten. In 2016 was dit 104,2 procent. Deze hoge factor komt iets lager uit dan in 2015 (106 procent).

NSGK steunt projecten in vier domeinen: Vrije tijd, Wonen, Scholing & werk en Voorlichting. Deze domeinen zijn onderverdeeld in aandachtsgebieden waarvoor we budgetten toekennen die passen bij onze prioriteiten. Een voorbeeld: binnen het domein Wonen vinden we een goed contact tussen de bewoners van een wooninitiatief en hun buurt heel belangrijk. Daar kennen we dan extra budget aan toe. Omdat we van tevoren nooit precies weten welke aanvragen er binnenkomen, leggen we niet alle budgetten van tevoren vast. We maximeren wel maandelijks een totaalbudget. Zo kunnen we de bestedingen goed over het jaar verspreiden.

Bestedingen
Voorlichting 772
Wonen 251
Scholing en werk 1.343
Vrijetijdsbesteding 1.587
Beeldvorming 351
Overige bestedingen 811

Totaal besteed aan doelstelling

5.115

 

Scholen, speeltuinen, bedrijven, sportclubs, woonwijken - NSGK maakt projecten mogelijk in alle facetten van de samenleving. Deze projecten worden vaak geïnitieerd door mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hetzelfde doel als NSGK. Dat geldt voor alle 265 projecten die NSGK in 2016 steunde, en zeker ook voor:

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.