Menu overslaan

Welke procedure volgen we bij toekenningen?

Als organisaties een mooi project willen ontwikkelen voor kinderen of jongeren met een handicap, kunnen ze bij NSGK een aanvraag indienen voor financiële steun. De aanvragen die bij ons binnenkomen, worden beoordeeld door de afdeling Handicap & Samenleving (H&S). Projectadviseurs van deze afdeling formuleren een advies voor onze directeur, die op basis daarvan besluit of NSGK het project wel of niet ondersteunt.

Toets

Iedere week bespreken de projectadviseurs de aanvragen die bij NSGK zijn binnengekomen. In dit overleg bekijken ze of een project past binnen het beleid en of alle benodigde stukken aanwezig zijn. Daarna bepalen ze welke adviseur de aanvraag onder haar hoede neemt en wanneer het advies in de besluitenvergadering moet worden besproken. De doorlooptijd vanaf de binnenkomst van een aanvraag tot het besluit bedraagt maximaal drie maanden.
De projectadviseur analyseert de aanvragen op inhoud en financiële noodzaak en toetst ze aan het geldende beleid. In sommige gevallen vraagt de adviseur de aanvrager om aanvullende informatie en/of gaat de adviseur op locatiebezoek. Soms behoeft een project een extra inhoudelijke afweging. In zo’n geval vragen we ook de mening van (een van) de deskundigen van onze Raad van Advies. Vervolgens stelt de projectadviseur een advies op en neemt de directeur een besluit.

Besluit

Bij een positief besluit keert NSGK meestal een voorschot uit van 80 procent van het toegekende bedrag. Soms moet de aanvrager eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat hij het geld ontvangt. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat er een publiciteitsplan wordt opgesteld. Om ook de laatste 20 procent van onze bijdrage te ontvangen, moet de aanvrager een Inhoudelijke en Financiële eindverantwoording indienen.
Vanzelfsprekend komt het ook weleens voor dat NSGK besluit om geen financiële steun te verlenen aan een project. Als de aanvrager het niet eens is met de redenen van afwijzing kan die een heroverweging aanvragen.

Evaluatie

De resultaten van de projecten die NSGK steunt en uitvoert, worden op verschillende manieren geëvalueerd. Projecten met een eenduidig resultaat, zoals het toegankelijk maken van een accommodatie, evalueren we door middel van een evaluatieformulier voor aanvragers. Bij meer complexe projecten voert de aanvrager (al dan niet in overleg met NSGK) zelf een uitgebreide evaluatie uit. Deze evaluatie ontvangt NSGK na afloop van het project.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.