Menu overslaan
Vrouw met collectebus

Na een daling in 2015 liet de opbrengst van onze jaarlijkse collecte in 2016 weer een stijging zien, en wel van 10 procent. In totaal haalden onze 11.310 vrijwilligers €819.060 op. Het landelijk busgemiddelde van onze collectanten was €72,42. Dat is €2,82 meer dan 2015. In alle regio’s werd groei gerealiseerd. In de regio’s Noord-Holland zuid / Flevoland / Noordoostpolder en Friesland was de groei het sterkst met respectievelijk 21,4 en 18,4 procent.
Ook dit jaar konden mensen weer per SMS doneren aan de deur. Dit leverde €905 op. Verder boden we ook dit jaar de mogelijkheid om een digitale collectebus te maken die mensen konden delen via social media en e-mail. Dit leverde €12.283 op, ongeveer het vijfvoudige van vorig jaar.

De landelijke pilot van Easy Collect is in 2016 helaas niet doorgegaan als gevolg van vertraging in het proces van het digitale betalingssysteem. Easy Collect ontwikkelde een bus met drie donatiemogelijkheden: contant, pinnen en contactloos betalen. 21 collecterende fondsen die zijn aangesloten bij Stichting Collecteplan doen mee met deze pilot die in september 2017 met zekerheid van start gaat. De pilot wordt georganiseerd vanwege de afname van het gebruik van kleingeld.

Werving

We streefden ernaar om in 2016 bij de jaarlijkse collecte 11.120 vrijwilligers in te zetten en dat aantal is ruim overschreden. De werving van vrijwilligers is goed verlopen en in totaal werden 4.383 nieuwe vrijwilligers geworven. Via onze projectpartners kwamen 425 nieuwe collectanten binnen. De online werving via onze website, Facebook en direct mail leverde 940 aanmeldingen op. De resterende collectanten kwamen binnen via de collecte-organisatoren en gespecialiseerde bureaus die deur-tot-deur of telefonisch vrijwilligers werven.

Begeleiding

Collectanten werden ook in 2016 in hun eigen woonplaats of wijk begeleid door onze collecte-organisatoren. Onder begeleiding van zeven regiocoördinatoren werkten dit jaar in totaal 1.000 collecte-organisatoren belangeloos mee aan de collecte. In diverse regio’s werden bijeenkomsten georganiseerd. Vaak vonden deze bijeenkomsten plaats bij projecten die NSGK ondersteund heeft. Zo konden vrijwilligers met eigen ogen zien wat er met het opgehaalde geld gebeurt en kregen ze de kans om ervaringen uit te wisselen. Ook konden ze hun verbeterpunten en wensen kenbaar maken. Dit kon eveneens tijdens de belronde die regiocoördinatoren in maart houden en bij de digitale enquête die in december werd verstuurd.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.