Menu overslaan
Praten met je handen, gebaren leren

Storytelling

In 2016 stond onze strategie, net als het jaar daarvoor, in het teken van storytelling. We wilden verbindende verhalen vertellen die samenbrengen waar NSGK voor staat en onze missie tot leven wekt. Verhalen die mensen inspireren en in beweging brengen. Dat deden we onder andere door 23 eigen verhalen naar buiten te brengen. Verhalen over onze projecten, onze geschiedenis, onze medestanders; verteld aan de hand van reportages, interviews en filmpjes. Alle verhalen stonden in het teken van ‘Beter Samen’, wat staat voor de wereld waarnaar NSGK streeft, waarin kinderen en jongeren mét en zonder handicap samen leven en leren, samen sporten en spelen, samen werken en wonen. Onderdeel van deze contentstrategie bleef ook onze Facebookrubriek Knapperd van de Dag, waarin we een kind met een beperking in het zonnetje zetten. Onze 'knapperds' wisten in 2016 opnieuw iedere werkdag ruim tienduizenden mensen te boeien. Het organische- en virale bereik van onze social media pagina's wisten we dit jaar te vergroten met een groei van respectievelijk 11% en 19%.

Aparte doelstellingen werden gesteld voor de verhalencampagne (23 verhalen). We wilden via onze social media kanalen samen 1,3 miljoen unieke personen bereiken. Naast bereik was ook engagement een belangrijke doelstelling: we wilden dat minimaal 500.000 unieke personen een video zouden bekijken, een Facebook-bericht deelden of erop zouden reageren, of besloten om door te klikken naar een verhaal op de website. Dat zijn uiteindelijk ruim 1,8 miljoen mensen geworden; een uitzonderlijk hoog aantal.

Online media

‘Always On’ was ook in 2016 een belangrijke term in de communicatie van NSGK. Via onze online media staan we te allen tijde real-time in contact met onze doelgroep en anderen die geïnteresseerd zijn in ons werk. We zijn voor iedereen altijd bereikbaar en zwengelen discussies aan. Via onze website, digitale nieuwsbrief en sociale media informeren we mensen voortdurend over ons werk. Ook faciliteren we anderen om mee te praten en om over het werk van NSGK te vertellen, bijvoorbeeld door content te delen. Op deze manier wisten we ook in 2016 een groeiende en hechte gemeenschap om ons heen te creëren.

Website
Op onze website vinden bezoekers informatie over het werk van NSGK, de projecten die we ondersteunen en de manier waarop mensen ons kunnen helpen bij ons werk. Als organisaties een aanvraag willen indienen bij NSGK, kunnen ze ook op onze website terecht. In 2016 speelde de website een centrale rol in onze verhalencampagne. We publiceerden hierop de 23 verhalen uit ons verleden, ons heden en over onze toekomst. Via Facebook, Twitter en met advertenties en posters vestigden we hier de aandacht op. De campagne leverde veel extra bezoekers op. Onze website telde in 2016 totaal 133.675 unieke bezoekers. Daarvan bezocht 17 procent onze website via een directe link op social media.

Sociale media
Het NSGK-Twitterteam brengt frequent nieuws en onderhoudt intensief contact met de achterban via Facebook en Twitter. Deze ‘Always On’-contentstrategie op sociale media was ook in 2016 succesvol. Het aantal volgers op Facebook steeg van 30.000 in 2015 naar ruim 50.000 in 2016. Opvallend was ook dit jaar weer de toename van de betrokkenheid onder bezoekers. Onze verhalen riepen enorm veel interactie op onder onze achterban. Ook Twitter steeg van 3710 volgers in 2015 naar 4262 in 2016.

De ervaring die we in voorgaande jaren opdeden met de inzet van gesegmenteerde (re)targeting, hebben we in 2016 gebruikt om het rendement van onze contentstrategie verder te vergroten. Met retargeting is het mogelijk om bezoekers die bepaalde pagina’s van onze website hebben bezocht, opnieuw te bereiken via beeld of tekst. Zo werden de aangeboorde doelgroepen van onze verhalencampagne (webbezoekers, videokijkers) consequent ingezet in onze (wervings)strategie. Dit leverde onmiskenbaar goedkopere conversies op. Een mooi resultaat dat we in 2017 nóg efficiënter hopen in te zetten.

Online nieuwsbrief
Onze online nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar. In 2016 bleven we via sociale media en de eigen website inzetten op werving van nieuwe abonnees. Dit leverde in totaal 112 nieuwe volgers op.

Google
Met het gratis programma Google Analytics verzamelen we statistieken van de NSGK-website. Daarnaast maken we ook gebruik van het kosteloze Google Grants-programma voor goede doelen om onze online zichtbaarheid middels advertenties te vergroten. In 2016 stelden we ons tot doel om onze Adwords campagnes efficiënter in te richten ten behoeve van de vindbaarheid. Met succes. In 2016 wisten we de interactieratio (hoe vaak mensen interactie hebben met onze advertenties) te verhogen van 1,79% (2015) naar 3,91%.

Kjelt in rolstoel met twee meisjes

Communicatie collecteweek

In de campagne rondom de NSGK-collecteweek die werd gehouden van 14 t/m 19 november hebben we naast online media ook diverse andere media ingezet. Met de campagne wilden we vooral het Nederlandse publiek voorbereiden op de komst van een NSGK-collectant aan de deur en onze vrijwilligers een publicitair steuntje in de rug te geven. Onze radiospots waren te horen op Sky Radio. Bij Socutera vertoonden we het NSGK-filmpje ‘Busje’ afgewisseld met een collectefilmpje waarin tv-presentator Bert van Leeuwen vertelt waarom de collecte belangrijk is. Daarin zijn ook verschillende projecten te zien die zijn boodschap ondersteunen. In bijna 100 collectegemeenten hingen in totaal ruim 3.000 NSGK-posters op duo-borden en driehoeksborden. Op tientallen stations hingen posters met een oproep tot sms-en. Bovendien plaatsten we een advertentie in een circa 70 huis-aan-huiskranten, ook met sms-oproep. Uiteraard kregen alle collectanten een poster om op te hangen en de collecte in hun eigen buurt kenbaar te maken. Op alle gedrukte uitingen was ons collectemodel Kjelt (5) spelend te zien.

Rondom onze collecte zetten we storytelling in om onze achterban te bereiken. Zo maakten we een aangrijpend filmpje van Kjelt dat werd ingezet om aandacht te vragen voor ons werk. Dit filmpje werd ruim 1,2 miljoen keer bekeken. Met een serie portretten van collectanten en een overzicht van bijzondere acties in het land lichtten we de waardevolle en onmisbare rol van onze vrijwilligers uit. Dit alles resulteerde in een mooie piek in onze bereik- en engagementcijfers.

Onze online kanalen werden tevens ingezet om onze digitale collectebus te promoten. We nodigden mensen uit om op onze website een actiepagina aan te maken, waarmee ze in hun sociale netwerk konden collecteren voor NSGK. In totaal werden er 215 digitale collectebussen aangemaakt met een totale opbrengst van 12.284 euro, dat is vijf keer zoveel als het jaar ervoor.

Pers

We vragen ook via de pers aandacht voor het werk van NSGK. Daarbij maken we gebruik van onze een-op-een-perscontacten en algemene persberichten. In 2016 ontvingen we via onze knipseldienst 687 artikelen uit de printmedia over NSGK (in 2015 waren dat er 660) met een mediawaarde van €1.393.558. Deze (gratis) artikelen zijn goed voor onze naamsbekendheid en dragen bovendien bij aan het bereiken van onze doelstelling: een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Een voorbeeld: in 2016 verschenen 55 artikelen over de NSGK Speeltuinbende. Dankzij dit soort verhalen realiseren lezers zich hoe belangrijk het is dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen en dat dit in veel speeltuinen en op andere speel- en recreatieplekken nog niet mogelijk is. Sommige artikelen over NSGK Speeltuinbende verschenen in vakmedia zoals de RekreaVakkrant. Op deze manier bereikten we duizenden ondernemers in de recreatiebranche.

Communicatie rondom projecten

In 2016 hebben we capaciteit vrijgemaakt om de communicatie rondom onze projecten te verbeteren. De meeste projecten die we ondersteunen zijn niet geïnitieerd door onszelf maar door andere organisaties. Als al deze projectpartners trots en actief zouden uitdragen dat ze hun werk mede dankzij NSGK kunnen doen, levert dit honderden ambassadeurs op voor ons werk. Toch gebeurt dit bij de meeste projectpartners onvoldoende. Daarvoor zijn verschillende verklaringen te bedenken. Projectpartners kennen bijvoorbeeld niet het belang dat wij hebben bij zichtbaarheid, ze zijn vooral gericht op hun eigen werkzaamheden of ze hebben de procedures rondom aanvragen, voorwaarden en evaluatie niet als prettig ervaren. Om deze problemen te ondervangen verbeteren we onze communicatie met projectpartners, met als doel dat zij trots zijn op de samenwerking met NSGK en dat actief uitdragen. In 2016 is hier achter de schermen aan gewerkt; in 2017 worden de verbeteringen doorgevoerd in samenhang met een nieuw automatiseringssysteem.

Tot slot willen we graag dat iedereen die iets onderneemt voor een inclusieve samenleving, ons weet te vinden. Niet alleen organisaties in de zorg, maar ook reguliere organisaties zoals scholen, kinderdagverblijven, woningbouwverenigingen etc. Daarvoor is het belangrijk dat ze weten wie wij zijn en waar we voor staan. Dit doen we door onze zichtbaarheid op relevante websites te vergroten en door specifieke doelgroepen te benaderen met onze propositie. Ook de aanscherping van de positionering waarmee we in 2016 zijn begonnen zal hieraan moeten bijdragen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.