Menu overslaan
Uitreiking bijdragen van VriendenLoterij tijdens Goed Geld Gala

Acties

Door het hele land organiseren bedrijven, scholen en personen geregeld acties voor NSGK. In 2016 leverden deze acties het mooie bedrag op van €70.725. Een van de belangrijkste acties die in 2016 plaatsvond was de Marmotte. Een enthousiaste groep wielrenners bedwong deze zware fietstocht en haalden daarmee via sponsoring €26.155 op. Dit geld was bestemd voor logeerhuis Ons Huis Heemskerk. (Link naar verhaal)

Serviceclubs

De regeling waarbij NSGK opbrengsten uit fondsenwervende evenementen van serviceclubs verdubbeld, was in 2016 een groot succes. Om zoveel mogelijk clubs de kans te geven van de regeling gebruik te maken, heeft NSGK besloten de regeling per 1 oktober 2016 te versoberen. Opbrengsten worden vanaf die datum met maximaal 50% verhoogd. De nieuwe NSGKplusregeling staat ook open voor bedrijven. Als zij in actie komen voor onze doelgroep dan kunnen zij in aanmerking komen voor deze regeling. In 2016 maakten 80 serviceclubs gebruik van deze regeling, een verdubbeling vergeleken met 2015. In totaal brachten de acties van de serviceclubs €402.906 op.

Logo Cornelia stichting

Bestemmingsgiften

NSGK stelt haar expertise en netwerk ter beschikking aan co-financiers, zoals vermogensfondsen. Deze partijen kunnen ons vragen om een deel van hun vermogen te besteden aan een bepaald project of een specifiek thema. Dit doen ze in de vorm van een bestemmingsgift aan NSGK. Op deze manier ontvingen we in 2016 voor €208.317 aan bestemmingsgiften van onder andere Stichting Boschuysen, de Cornelia Stichting en het Hendrik van der Horstfonds.

VriendenLoterij

Ieder jaar schenkt de VriendenLoterij de helft van haar opbrengsten aan goede doelen op het gebied van welzijn en gezondheid in Nederland. NSGK is een van deze doelen. In 2016 ontving NSGK €268.614. NSGK diende tevens een aanvraag in voor een gift uit de opbrengst van de extra trekking van de VriendenLoterij. Deze gift van €473.000 werd toegekend en is bestemd voor het project Cam on Wheels.

Sinds 2002 heeft NSGK ruim €3,5 miljoen ontvangen van de VriendenLoterij. Hiermee zijn verschillende projecten ondersteund. Zoals Samen Spelen: door het aanpassen van speelplaatsen door heel Nederland staan kinderen met een handicap niet langer aan de zijlijn en kunnen zij gewoon buitenspelen met hun leeftijdgenootjes. Of het project Samen naar School, waarbij kinderen met een ernstige meervoudige beperking toch op een gewone school zitten.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.