Menu overslaan

Organisatiestructuur

Bij NSGK hanteren we een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk. De Raad van Toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende taak. (Zie bijlage, de Verantwoordingsverklaring, voor meer informatie hierover.)

De organisatie van NSGK is als volgt ingericht:

 

Afbeelding jaarplan

De organisatiestructuur van NSGK is plat en heeft twee leidinggevenden. Onze directeur stuurt de medewerkers van Fondsenwerving & Communicatie aan en geeft leiding aan de medewerkers Interne Bedrijfsvoering (verantwoordelijk voor Financiën en HR). De adjunct-directeur geeft leiding aan de medewerkers van Handicap & Samenleving en heeft daarnaast automatisering in zijn portefeuille.

De afdelingen

De organisatiestructuur is functioneel ingericht. De medewerkers die zich bezighouden met doelbesteding vormen samen één afdeling: Handicap & Samenleving (H&S). Deze afdeling is verantwoordelijk voor de beoordeling en begeleiding van de projecten die een aanvraag indienen bij NSGK en adviseert hierover de directeur. Medewerkers die zich bezighouden met Fondsenwerving en Communicatie vormen samen ook één afdeling (F&C). Onder deze afdeling vallen tevens acht regiocoördinatoren die vanuit huis de collecte in hun regio aansturen. De vier medewerkers Interne Bedrijfsvoering vormen geen aparte afdeling. Zij houden zich bezig met het secretariaat, de administratie, financiële zaken en personeelszaken en ondersteunen daarmee de andere afdelingen.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.