Menu overslaan

Vanzelfsprekend samen werken

Bij NSGK voeren we een actief beleid om mensen met een handicap in dienst te nemen. Bij gelijke geschiktheid krijgen zij in een sollicitatieprocedure voorrang. In 2016 werkten bij NSGK vier mensen met een handicap. Daarnaast hebben we geregeld stagiairs met een handicap. NSGK is een SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

Het NSGK-team bestaat per 31 december 2016 uit 24 medewerkers, in totaal 16,37 fte: 20 vrouwen en 4 mannen. Op 1 december 2016 bedroeg de gemiddelde leeftijd 37 jaar. In 2016 lag het ziekteverzuim op 7,4 procent. Dit is 4,5 % hoger dan 2015, echter, dit is verklaarbaar door twee langdurige verzuimgevallen.

Rechtspositiereglement

NSGK heeft een eigen Rechtspositiereglement en een eigen functiehuis met bijpassende salarisschalen. In juni 2016 zijn de salarissen met 1% gestegen, verder hebben de medewerkers in dezelfde maand een éénmalige uitkering naar rato van het dienstverband van € 87,50 bruto ontvangen.

Op 31 december 2016 was de salariëring als volgt:
-    drie personen gesalarieerd in schaal 2:  € 1.711 - € 2451
-    een persoon gesalarieerd in schaal 3:  € 2.028 - € 2.979
-    acht personen gesalarieerd in schaal 4:  € 2.239 - € 3.296
-    zes personen gesalarieerd in schaal 5:  € 2.451 - € 3.665
-    vier personen gesalarieerd in schaal 6:  € 2.767 - € 4.140
-    een persoon gesalarieerd in schaal 8:  € 3.929 - € 5.725

Ingrid Tuinenburg is als directeur-bestuurder van NSGK per 1 september 2016 uitdienst getreden, van 1 september t/m 31 december heeft NSGK een interim-directeur gehad. Gezamenlijk hadden zij in 2016 een jaarinkomen van € 92.731 bruto, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief SV-lasten werkgeversdeel en pensioenlasten werkgeversdeel (zie paragraaf 6.8 van de Jaarrekening voor een specificatie). Dit inkomen is conform de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, opgesteld door Goede Doelen Nederland. Declaraties van de directeur worden beoordeeld en getekend door een lid van de Auditcommissie. De declaratie van de interim-directeur is goedgekeurd door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Afspraken met betrekking tot onkostenvergoeding aan werknemers zijn vastgelegd in het Rechtspositiereglement.

Nevenfuncties directeur

Ingrid Tuinenburg was naast directeur-bestuurder van NSGK tevens onbezoldigd algemeen bestuurslid van Defence for Children International en onbezoldigd algemeen bestuurslid bij de Stichting Collecteplan.

Lidmaatschappen en keurmerken

NSGK is lid van Goede Doelen Nederland en de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). We zijn ook aangesloten bij Stichting Collecteplan (SCP) en in het bezit van het CBF-keurmerk. Om het CBF-keurmerk te kunnen krijgen, moet een organisatie voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Belastingdienst heeft NSGK aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over giften en nalatenschappen die we ontvangen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap dragen wij bij aan een betere maatschappij. Maar ook los van onze doelstelling vinden we het bij NSGK belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We beleggen onze reserves op verantwoorde wijze. In het kader van Mission Related Investments is een deel bestemd voor het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Dit fonds staat borg voor kredieten aan sociale ondernemers die actief zijn op het terrein van onze doelstelling. Zo zetten we onze reserves in voor onze missie. In ons personeelsbeleid speelt deze missie, zoals gezegd, ook een rol. We moedigen werknemers en stagiairs met een handicap aan om bij ons te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid krijgen zij voorrang. Vanzelfsprekend besparen we waar mogelijk energie, papier en andere grondstoffen, bijvoorbeeld door ledverlichting en een secure printing-systeem. In 2016 heeft NSGK een onderzoek laten doen naar hoe efficiënt er met energie omgegaan wordt. Het resultaat van dit onderzoek was zeer positief. Naar aanleiding van dit onderzoek is intern besproken dat, indien verlichting vervangen dient te worden en dit nog geen led-verlichting is, dit te vervangen door LED.
In december 2017 is er een Risicoinventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. De punten die hieruit naar voren kwamen, worden voortvarend opgepakt.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.