Menu overslaan

NSGK werkt in vrijwel alle projecten samen met organisaties zoals belangenorganisaties van mensen met een handicap, woonstichtingen, dagopvangcentra of sportclubs. Waar mogelijk werken we ook samen met andere partijen. Een paar voorbeelden.

Mede mogelijk gemaakt door Triodos NSGK Borgstelingsfonds

Triodos Bank

Met Triodos Bank heeft NSGK het Triodos NSGK Borgstellingsfonds opgericht. Dit fonds staat borg voor kredieten aan sociale ondernemers die actief zijn op het terrein van onze doelstelling. In 2016 hebben we drie nieuwe leningen verstrekt. Twee voor verbouwings- en inrichtingskosten van een lunchroom van Brownies en Downies in Alkmaar en in Purmerend. En een aan Though Ground, een sportlocatie voor obstacle run en crossfit met aanbod voor mensen met een beperking.

Aanvraag.nl

Via de website aanvraag.nl kunnen aanvragers hun project in één keer bij vijf fondsen tegelijk indienen (NSGK, Revalidatiefonds, Kansfonds, VSBfonds, Johanna KinderFonds). De fondsen verdelen onderling de beoordeling van de aangevraagde projecten. De samenwerking levert dus tijdsbesparing op voor de aanvragers én voor de fondsen. 

Logo Defence for Children

Defence for Children

Defence for Children (DfC) is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Bij DfC staat het kind centraal en komen de belangen van kinderen op de eerste plaats. In die zin is DfC in de eerste plaats belangenbehartiger van kinderrechten. Kinderen vormen een kwetsbare doelgroep als hun rechten in het geding zijn. Om de vragen van kinderen te kunnen beantwoorden heeft DfC de Kinderrechtenhelpdesk opgericht. NSGK ondersteunt al sinds een aantal jaren de Kinderechtenhelpdesk zodat ook de specifieke vragen en problemen van kinderen met een beperking aan de orde kunnen komen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.