Menu overslaan

Wat zijn de richtlijnen van ons werk?

Beter samen, vinden we bij NSGK. Daarom streven we naar een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap gewoon met elkaar opgroeien. Om ons doel te bereiken, werken we al ruim 67 jaar samen met organisaties en personen die zich inzetten voor kinderen met een handicap. Daarbij treden we op als financier en nemen we ook zelf initiatieven. Soms ontwikkelen we deze initiatieven zelfstandig, maar meestal doen we dat samen met anderen. In deze samenwerkingsverbanden is NSGK vrijwel altijd de opdrachtgever en nemen anderen de uitvoering voor hun rekening. Daarbij biedt NSGK zowel inhoudelijk als op financieel gebied steun. Op deze manier neemt NSGK de rol op zich van strategisch financier. Proactief en meedenkend.

Het logo van NSGK

Voor onze eigen initiatieven en de projecten van andere organisaties beoordelen op basis van een aantal vaststaande, heldere criteria of ze passen bij ons inhoudelijke bestedingsbeleid. Ook onderzoeken we kritisch of het project en/of de organisatie voldoen aan onze kwaliteitseisen. We bekijken bijvoorbeeld of de begroting wel dekkend is en hoe het project doorgaat als onze steun stopt. Ons financieel beleid staat zoveel mogelijk ten dienste van onze missie. Zo leggen we een deel van onze fondsen en reserves vast als continuïteitsreserve. Hierdoor kunnen we ons werk ook voortzetten als onze inkomsten (tijdelijk) sterk tegenvallen. De overige fondsen en reserves hebben allemaal een bestemming gekregen voor specifieke projecten of thema’s, bijvoorbeeld het project NSGK Jongerencoach. Door jongeren met een beperking te koppelen aan coaches helpen we hen om hun ambities te ontdekken en waar te maken. Samen met hun coach verkennen jongeren wat ze nu écht willen en kunnen en hoe de mensen in hun omgeving hen daarbij kunnen helpen. Zo verleggen zij hun grenzen. En zo werkt een reserve die (tot nu toe) niet wordt uitgegeven, toch actief mee aan onze missie.

Groepsfoto van de nieuwe coaches NSGK Jongerencoaches

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.