Menu overslaan
In1School In1School, waar kinderen met en zonder handicap samen op school zitten

Het beleid van NSGK is voortdurend in ontwikkeling. De criteria waarop aanvragen door NSGK worden beoordeeld zijn de afgelopen jaren aangescherpt. De kern van inclusie is volgens ons ontmoeting; kinderen en jongeren met en zonder beperking leren veel van elkaar. Daarom nemen we aanvragen in behandeling die leiden tot duurzaam contact tussen kinderen en jongeren met en zonder beperking. We ontvangen bijvoorbeeld graag projecten die leiden tot samen sporten, samen naar school of samen op scouting.

Inclusie

In 2016 is ook in Nederland het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap' daadwerkelijk in werking gegaan. Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Ook verplicht het verdrag tot het uitbannen van discriminatie door bijvoorbeeld scholen of werkgevers. De doelstellingen van het verdrag zullen niet van de ene dag op de andere gerealiseerd worden. Het basisidee van het verdrag sluit goed aan bij doelstellingen van projecten die wij steunen maar bijvoorbeeld ook bij het eigen pionierende project In1School dat als doel heeft het recht op inclusief onderwijs voor leerlingen met een handicap ook in Nederland dichterbij te brengen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.