Menu overslaan
Samen naar School, Stichting Liz

 

Het NSGK-ideaal is een inclusieve samenleving; een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en waarin kinderen met en zonder handicap gewoon met elkaar opgroeien. NSGK richt zich met haar werk op kinderen en jongeren met een beperking tot 30 jaar en hun naasten.

Inclusie

Inclusie betekent letterlijk ‘insluiting’. De maatschappij is zo ingericht dat álle burgers hun talenten en mogelijkheden kunnen inzetten. Iedereen heeft dezelfde rechten en plichten en kan daar een beroep op doen. En in een inclusieve samenleving heeft iedereen de verantwoordelijkheid om zich open te stellen voor diversiteit.

Bij het bouwen aan een inclusieve samenleving focust NSGK in haar beleid op de volgende drie fundamenten:

  1. Toegankelijkheid: gebouwen, producten en diensten zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking.
  2. Beeldvorming: kinderen en jongeren met een beperking worden gezien als autonome personen met mogelijkheden en beperkingen die een bijdrage aan de samenleving willen en kunnen leveren.
  3. Empowerment: kinderen en jongeren met een beperking vergroten hun zelfvertrouwen, ontdekken waar hun eigen kracht ligt en bepalen zelf hoe zij hun leven willen inrichten op basis van hun persoonlijke voorkeuren, waarden en doelen.

Op weg naar inclusie

NSGK draagt bij aan projecten die een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van inclusie en die inclusie verder versterken. Duurzame ontmoeting en samenwerking tussen mensen met én zonder beperking staan daarbij voorop. In projecten die NSGK ondersteunt, zetten kinderen en jongeren met en zonder beperking zich samen in om obstakels te verwijderen die de inclusieve samenleving in de weg staan. Een voorbeeld is het Samen naar School project waarbij steeds meer kinderen met een handicap met en zonder handicap elkaar op school ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Soms is het (nog) niet mogelijk dat kinderen en/of jongeren met en zonder beperking samen optrekken in een project. Dit is bijvoorbeeld het geval als de kloof tussen reguliere en speciale voorzieningen in combinatie met de achterstandspositie van onze doelgroep te veel obstakels opwerpt. In zulke gevallen zetten we in een exclusieve setting aandacht en expertise in om deze obstakels weg te nemen. Een voorbeeld daarvan is het financieren van een Doofblinden Kamp. Tijdens het kamp leren doofblinden dat zij zich kunnen ontwikkelen en dat ze meer kunnen dan ze denken. Er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen en vaardigheden om zelfstandiger te worden (reizen en communiceren). Resultaat ervan is dat de deelnemers volwaardiger deel kunnen nemen aan de samenleving en daardoor nieuwe mensen leren kennen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.