Menu overslaan

Kwantitatieve doelstellingen (bedragen x € 1.000)

Activiteit Resultaat
2016
Begroot
2016
Resultaat 2015
Bestedingen
Bestedingen in euro (inclusief
kosten en bestemmingsreserves)
5.115 5.412 4.597
Bestedingen
bestemmingsreserves projecten
1.349 2.025 783
Aantal aanvragen 426 366
Inkomsten
Inkomsten donateurs 1.514 1.300 1.515
Inkomsten collecte 819 840 744
Aantal collectanten 11.310 11.120 10.690
Bestemmingsgiften 1.085 605 472
Overige inkomsten* 1.489 1.970 1.605
Inkomsten totaal 4.907 4.715 4.336
Communicatie
Bekendheid** 52 25 45
Waardering** 33 25 23

 

* bijvoorbeeld VriendenLoterij, nalatenschappen, opbrengsten beleggingen
**plaats in rangorde Charibarometer; lager getal betekent hogere plaats

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.