Menu overslaan

Inkomsten

In 2016 kwam de inkomsten van NSGK bijna over de gehele linie hoger uit dan in 2015. Een mooi resultaat. De aantrekkende economie had een positief effect op het donateursvertrouwen en daarmee op de geefbereidheid. Onze inkomsten uit particuliere donateurs steeg daardoor meer dan we begroot hadden. Door de diversificatie van onze inkomsten konden we onze financiële kwetsbaarheid verkleinen. Wel bleven de inkomsten uit beleggingen enigszins achter als gevolg van het duurzame beleggingsbeleid van de Triodos Bank. Dat had te maken met de duurzame keuzes in de beleggingsportefeuille die een lager rendement opleverden.

Over een langere periode bezien staan echter de inkomsten structureel onder druk. Het onderzoek ‘Geven In Nederland 2015’ toont aan dat huishoudens in 2013 even veel aan goede doelen doneerden als in 2001. CBS-cijfers laten zien dat huishoudens, gecorrigeerd voor inflatie, in 2013 via collectes en donaties zelfs een derde minder aan goede doelen doneerden dan in 1993.

Ouderen en jongeren

De toename van het aantal ouderen kan zorgen voor meer inkomsten uit nalatenschappen. Daarvoor zullen wij actief in beeld moeten zijn bij deze groep ouderen. De jongeren doneren minder gebonden en dicht bij huis. De jongeren laten hun steun afhangen van de reputatie van het goede doel. Jongeren doneren minder vaak dan ouderen en zijn minder trouw aan één goed doel. Zij zijn wel degelijk te motiveren om te geven voor initiatieven die hen aanspreken. Een aansprekend verhaal of een actieve inzet van een bekende is voor jongeren vaker doorslaggevend voor de keuze van een goed doel dan voor ouderen. Er is creatieve fondsenwerving nodig om jongeren te bereiken. Het zal ons meer inspanning kosten, maar het is van grote waarde voor ons om ook jongeren aan ons te binden

(analyse en cijfers uit rapport ING Economisch Bureau, november 2016).

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.