Menu overslaan

Fondsen en reserves

NSGK is een fondsenwervende instelling met substantiële fondsen en reserves. Die zijn ontstaan in de vorige eeuw door een aantal grote nalatenschappen waar we niet meteen een bestemming voor hadden en de verkoop van een eigen pand een aantal jaren geleden. Het uitgangspunt van de richtlijn ‘Reserves goede doelen’ van Goede Doelen Nederland is dat er voor dit vermogen bestemde reserves worden gevormd. NSGK past deze richtlijn toe. Hieronder lichten wij ons beleid toe.

Sinds 2010 streven wij ernaar om een deel van onze fondsen en reserves op verantwoorde wijze af te bouwen. De bestemming hebben we als volgt vastgelegd:

  1. Met de continuïteitsreserve waarborgen we de continuïteit van onze organisatie als de opbrengsten (tijdelijk) sterk tegenvallen. Deze reserve bedraagt circa 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
  2. Een ander deel van onze fondsen en reserves hebben we vastgelegd in zogenaamde bestemmingsreserves. In hoofdstuk 5.9 van onze jaarrekening staat een overzicht van deze bestemmingsreserves.

In dit jaarverslag is te zien dat onze bestemmingsreserves in 2016 volop zijn ingezet om extra projecten te realiseren op het gebied van onderwijs, sociale relaties en partnerships.

Beleggingsbeleid

NSGK voert een voorzichtig (behoudend) beleggingsbeleid. We hebben dit beleid vastgelegd in een beleggingsstatuut. Hierin staat onder andere dat maximaal 30 procent van de portefeuille in aandelen belegd mag worden en de rest in obligaties en liquiditeiten. In het beleggingsstatuut is eveneens opgenomen dat al onze beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn. De baten uit beleggingen bedroegen in 2016 479.000 euro.

Het vermogen werd in 2016 beheerd door Triodos Bank en Staal Bankiers. IBS Beheer was de fiduciair beheerder. Vanaf 2017 is besloten alle beleggingen onder te brengen bij Triodos Bank om daarmee een volledig duurzame beleggingsportefeuille te hebben. De missie van Triodos is bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. We delen met Triodos de sleutelbegrippen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en bewust omgaan met geld.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.