Menu overslaan

Wat gaat goed?

Het NSGK-team bestaat uit professionele, resultaatgerichte en betrokken mensen die slagvaardig en pro-actief werken. Zowel binnen de werkorganisatie als in de Raad van Toezicht en de Raad van Advies zijn ervaring en vernieuwing goed in evenwicht. Dankzij de combinatie van inkomsten uit eigen fondsen, bestemmingsreserves en overige inkomsten heeft NSGK een solide financiële basis. In onze financieringen, onze communicatie en in ons personeelsbeleid klinkt onze missie uitstekend door: ‘Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven.’ Vanaf 2016 werken vanuit ons nieuwe meerjarenkader Beter Samen, NSGK 2016-2019, waarin onze visie en missie zijn aangescherpt.

Wat kan beter?

Vergroting van onze naamsbekendheid blijft, ondanks veel inspanning op dit gebied, een punt van zorg. Als we onze missie optimaal willen realiseren, moeten we bekender worden bij het publiek en potentiële aanvragers. In de communicatie is het lastiger dat NSGK er - vanuit haar missie - voor kiest om zich in de breedte in te zetten voor kinderen en jongeren met een handicap. In ons meerjarenkader stellen we onder andere dat we werk zullen maken van de bekendheid van onze missie. In 2016 hebben we hiermee een begin gemaakt in onze communicatiestrategie. Deze lijn zetten we in 2017 en volgende jaren voort.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.