Menu overslaan
Kinderen touwtjespringen op een pleintje

Doelbesteding

Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin kinderen met en zonder handicap met elkaar opgroeien. Met ons werk richten we ons op kinderen en jongeren tot 30 jaar met een beperking, en hun naasten.

Aanpak

We ondersteunen en initiëren initiatieven die een positieve verandering teweegbrengen met betrekking tot:

  • Toegankelijkheid: gebouwen, producten en diensten zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking.
  • Beeldvorming: kinderen en jongeren met een beperking worden gezien als autonome personen met mogelijkheden en beperkingen die een bijdrage aan de samenleving willen en kunnen leveren.
  • Empowerment: kinderen en jongeren met een beperking vergroten hun zelfvertrouwen, ontdekken waar hun eigen kracht ligt en bepalen zelf hoe zij hun leven willen inrichten op basis van hun persoonlijke voorkeuren, waarden en doelen.

Bestedingen

In 2017 hebben we € 3.298.575 besteed aan projecten gericht op het behalen van onze missie (inclusief bestedingen uit de bestemmingsreserves, exclusief personeelskosten).

Bestedingen 
Voorlichting en beeldvorming     247.998
Wonen      65.075
Scholing en werk  1.129.257
Vrijetijdsbesteding  1.814.113
Overige bestedingen     580.564
Vrijval oude projecten   -538.435
Totaal besteed aan doelstellingen 3.298.575

Mogelijk gemaakt

In 2017 heeft NSGK 298 projecten beoordeeld (2016: 426 aanvragen). In totaal deden we 200 toekenningen aan projecten (2016: 265 toekenningen). De toekenningen bestaan uit 147 eigen toekenningen en 53 projecten via de NSGK-Plusregeling, een regeling waarbij wij samen met een serviceclub (bijvoorbeeld een Rotary) een specifiek project steunen. Daarnaast kregen 170 projecten steun vanuit onze collecte via de Fifty-Fifty Regeling.

 Redenen voor de afname van het aantal toekenningen zijn:

  • Problemen met de invoering van het nieuwe projectadministratiesysteem.
  • Uitval van medewerkers (twee medewerkers waren langdurig afwezig wegens ziekte, een medewerker is met zwangerschapsverlof, drie nieuwe collega’s moesten worden ingewerkt).

 

In 2017 droegen we bij op verschillende terreinen. Het aantal projecten was als volgt: 

Taartdiagram van het aantal projecten op verschillende terreinen

Bestedingen in euro's aan de verschillende projecten:

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij