Menu overslaan

Campagnes

Sinds een paar jaar hebben we onze missie aangescherpt. We ondersteunen nog steeds initiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap. Maar daarbij letten we meer op impact. We willen dat kinderen ook op lange termijn profiteren van onze bijdrage. Ook vinden we het heel belangrijk dat kinderen met en zonder handicap samen opgroeien. Daarom leggen we de nadruk op projecten die inclusie bevorderen. In 2017 sloot onze communicatie – beter dan voorheen – aan op onze aangescherpte missie. Voor het eerst organiseerden we een grote landelijke campagne om inclusie te bevorderen: ‘Als ik de kans krijg’. Daarmee wilden we het grote publiek bewust te maken van het feit dat in onze samenleving mensen met een handicap nog steeds worden buitengesloten. De campagne was een succes; het beoogde bereik bij het grote publiek is gehaald. In 2018 en 2019 krijgt de campagne een vervolg.

Daarnaast ondersteunden we, zoals ieder jaar, onze landelijke collecte in november met een grote landelijke campagne. Zo geven we bekendheid aan de collecte en steken we onze vrijwilligers – die zich door weer en wind inzetten voor kinderen met een handicap – een hart onder de riem.

Online media

Verandering! Dat is het woord dat onze online media het afgelopen jaar kenmerkte. Naast een wisseling van de wacht kozen we ook voor een andere aanpak. Ons doel? Een persoonlijke relatie opbouwen met onze (potentiële) achterban en zo goed mogelijk aansluiten bij haar behoeften en wensen.

Wat betekent dit concreet? We hebben onder andere:

  • De focus voor de website verplaatst van desktop naar mobiel.
  • Een nieuw e-mailprogramma uitgerold, waarmee we onze achterban persoonlijker en gerichter kunnen benaderen.
  • Een start gemaakt met ons Instagram-account, waarmee we aansluiten bij de groeiende populariteit van dit social media-kanaal.
  • Ons Google Analytics-account opnieuw ingericht, waardoor we beter kunnen meten wat mensen zoeken, hoe lang ze op onze website blijven en hoe ver we zijn in het behalen van onze doelen.
  • Een start gemaakt met de integratie van de privacywet, waardoor we transparanter communiceren over de rechten van onze achterban als het gaat om het opslaan en gebruiken van hun gegevens.

Enkele resultaten uitgedrukt in cijfers:

  • Unieke websitebezoekers: + 9 procent
  • Facebookvolgers: + 11,6 procent
  • Inkomsten online collectebus: + 60 procent
Lespakket

Projectcommunicatie

Bijzondere aandacht was er in 2017 voor de communicatie rondom onze projecten. Dat geldt voor ‘eigen’ projecten zoals Handicap in de les, Samen naar School en In1school. Maar vooral ook voor de vele projecten die worden geïnitieerd en uitgevoerd door andere organisaties. Jaarlijks hebben we met honderden samenwerkingspartners meerdere contactmomenten. In 2017 hebben we alle basisbrieven, e-mails en overeenkomsten voor deze communicatie herschreven. Ze zijn nu bondiger en persoonlijker. Minder gericht op de formaliteiten en meer op ons gezamenlijke doel: zorgen dat kinderen en jongeren met een handicap kunnen meedoen. Zo willen we stimuleren dat onze partners net zo trots zijn als wij op onze samenwerking, en dit nog actiever gaan uitdragen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij