Menu overslaan

Verdeling inkomsten

Donateurs

Activiteiten

  • Waar zouden wij zijn zonder onze donateurs? Dankzij hen kunnen we – met prachtige projecten – écht het verschil maken voor kinderen en jongeren met een beperking. In 2017 hebben we meer ingezet op online werving en telemarketing. De testtrajecten die we uitvoerden, waren succesvol. Donateurs die via deze weg binnenkomen, worden – door het warme en persoonlijke contact aan de telefoon – meegenomen in ons verhaal. Ze voelen zich betrokken en blijven langer dan gemiddeld donateur van NSGK.
  • Ook als mensen eenmaal donateur zijn, willen we ze graag zo veel mogelijk blijven betrekken bij ons werk. Daarom hebben we de nieuwsbrief uitgebreid. Hiermee informeren we hen onder meer over projecten uit hun eigen regio.

Inkomsten

  • We mochten 2.341 nieuwe donateurs verwelkomen.
  • De totale inkomsten van structurele donateurs en eenmalige giften van particulieren en bedrijven/organisaties zijn in 2017 € 1.418-duizend3. Hiermee is ons doel van € 1.400-duizend inkomsten uit deze particuliere fondsenwerving behaald.

3particuliere donaties en giften ad € 1.314-duizend, giften van bedrijven ad € 36-duizend en van organisaties zonder winststreven ad € 68-duizend (exclusief bestemmingsgiften).

Collecte

Ieder jaar weer zijn we diep onder de indruk van al die mensen die – soms door weer en wind – voor NSGK de straat op gaan tijdens onze jaarlijkse collecteweek. Van 13 t/m 18 november was het weer zo ver. Maar liefst 11.170 bevlogen vrijwilligers hebben zich die week met man en macht ingezet om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. De stralende Elin was dit jaar ‘het gezicht’ van de campagne. In totaal haalden onze collectanten het fantastische bedrag van € 853.180 op. Ten opzichte van 2016 is dit een stijging van ruim 4,2 procent. Het landelijk busgemiddelde was € 76,38. Dat is € 3,96 meer dan in 2016.

Ook dit jaar hadden gevers in de collecteweek – naast de ‘traditionele gift’ in de collectebus – meerdere mogelijkheden om bij te dragen aan ons werk.

  • Doneren aan de deur kon ook per SMS. Dit leverde €687 op.
  • We boden mensen de mogelijkheid om een online collectebus aan te maken en te delen via social media en e-mail. Dit leverde €20.648 op.
  • Met twintig andere fondsen deden we mee met de pilot ‘Collecte 2.0’. Vijfhonderd collectanten gingen langs de deur met een collectebus waarmee mensen zowel contant, met pin als contactloos kunnen doneren. De gemiddelde gift was €3. In totaal werd op deze manier €11.966 opgehaald.

Werving

NSGK kent een grote groep trouwe vrijwilligers. En daar komen ieder jaar weer nieuwe mensen bij! Dit jaar hebben we 4.407 nieuwe vrijwilligers geworven. Via onze projectpartners kwamen circa 150 nieuwe collectanten binnen. De online werving via onze website, Facebook en direct mail leverde 892 aanmeldingen op. De rest kwam binnen via de collecte-organisatoren en gespecialiseerde bureaus die deur-tot-deur vrijwilligers werven.

Begeleiding

Onze collectanten werden ook in 2017 in hun eigen woonplaats of wijk begeleid. Dit werk wordt – geheel belangeloos! – verzet door 1.000 collecte-organisatoren, die op hun beurt weer worden begeleid door zes regiocoördinatoren. Bij NSGK willen we onze vrijwilligers graag zo veel mogelijk bij ons werk betrekken. Daarom organiseerden we in diverse regio’s bijeenkomsten. Vaak vonden die bijeenkomsten plaats bij projecten die NSGK ondersteund heeft. Vrijwilligers konden met eigen ogen zien wat er met het opgehaalde geld gebeurt en kregen ze de kans om ervaringen uit te wisselen.

Bestemmingsgiften

NSGK beschikt over veel expertise en een enorm netwerk. Dit delen we graag met co-financiers, zoals vermogensfondsen. Deze partijen kunnen ons vragen om een deel van hun vermogen te besteden aan een bepaald project of een specifiek thema. Dit doen ze in de vorm van een bestemmingsgift aan NSGK. Op deze manier ontvingen we in 2017 voor €470-duizend aan bestemmingsgiften van onder andere Stichting Boschuysen en de Cornelia Stichting.

VriendenLoterij

Wij kunnen ons werk uitsluitend doen dankzij particulieren én organisaties die NSGK een warm hart toedragen. De VriendenLoterij is zo’n organisatie. Zij steunen ons al sinds 2002. Sinds die tijd hebben we bijna €4 miljoen ontvangen van de VriendenLoterij. Met dit geld konden we voor heel veel kinderen met een handicap het verschil maken. Twee voorbeelden van projecten die dankzij de VriendenLoterij een stevige ‘boost’ kregen zijn Samen Spelen en Samen naar School. Met het project Samen Spelen konden we zorgen dat kinderen met een handicap in speeltuinen niet langer langs de kant staan te kijken hoe hun leeftijdsgenootjes lol maken. Ze kunnen nu gewoon meespelen. En dankzij het project Samen naar School kunnen veel kinderen met een ernstige meervoudige handicap nu naar dezelfde school als hun broertjes, zusjes en buurkinderen.

In 2017 ontving NSGK van de VriendenLoterij €268.614 bestaande uit een vast deel van € 200-duizend en het resterende deel betreft de opbrengst van geoormerkte loten. Wij mochten met grote blijdschap een extra gift van de Vriendenloterij van €200-duizend in ontvangst nemen voor het project Bikkelbank. Via dit project helpt NSGK samen met de Bart de Graaff Foundation jonge ondernemers met een beperking, Bikkels genaamd, om hun eigen onderneming op te bouwen.

Acties

Al sinds onze oprichting in 1950 nemen mensen allerlei initiatieven om geld in te zamelen voor NSGK. Van grote sponsorlopen tot kleine, ludieke acties – het dient allemaal maar een doel: een steentje bijdragen aan een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap samen kunnen opgroeien. Ook dit jaar was er een mooie opbrengst uit acties: €23-duizend. Daar bovenop kwam de opbrengst van de Dam tot Damloop, waar NSGK traditiegetrouw aan deelnam: €10-duizend. Samen brachten de fondsenwervende acties van particulieren dus €34-duizend op.

Over de particuliere acties

Nog even een greep uit de vele hartverwarmende acties van het afgelopen jaar: mensen zamelden flessen in, hebben hardgelopen, getennist, gedanst, gefietst en spulletjes verkocht. Een voorbeeld van zo’n mooie actie: de dansworkshop van Ginny in Nieuwegein leverde spontaan €6.000 op. Geweldig! Veel mensen maakten gebruik van het actieplatform op onze website en van het promotiemateriaal dat we ter beschikking stellen om acties kracht bij te zetten en zichtbaar te maken. Ook hadden we geregeld persoonlijk contact met actievoerders. Mede dankzij de inzet van al deze bevlogen mensen kunnen we projecten als RaceRunning blijven steunen.

Serviceclubs en bedrijven

Naast particulieren komen ook serviceclubs en bedrijven in actie voor NSGK. Soms gaat het om ‘algemene’ donaties, soms om de steun aan een bepaald project. Als een serviceclub of bedrijf gebruik maakt van de NSGK-plusregeling, verhoogt NSGK de opbrengst met 50 procent. Deze post is ten opzichte van de begroting helaas wel lager uitgevallen maar via deze regeling konden we in 2017 wel €283-duizend uitkeren aan mooie projecten die zich inzetten voor kinderen met een beperking. Een paar highlights:

  • Met JCI zijn we overeengekomen dat NSGK een van de goede doelen is die bij deze organisatie in de spotlights staat. Zo stonden we met een paginagroot artikel in hun digitale magazine.
  • Kiwanis Club Nijmegen haalde €12.500 op voor het project Tante Lenie. Deze stichting zet zich in voor het herstel van de balans in gezinnen met een ernstig ziek of gehandicapt kind. Dankzij de NSGK-Plusregeling konden we Tante Lenie eind 2017 verrassen met €25.000.

RaceRunning

Dit jaar hebben het Foppe Fonds en NSGK de handen ineen geslagen om RaceRunners beschikbaar te maken voor atletiekverenigingen in Nederland. De RaceRunner is een soort driewiel-loopfiets waarmee veel kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap kunnen lopen en zelfs hardlopen. Doel van de nieuwe RaceRunner-regeling is dat kinderen en jongeren met een handicap kunnen sporten bij een gewone atletiekvereniging in hun eigen regio. Het Foppe Fonds en NSGK helpen de verenigingen bij de aanschaf van RaceRunners. Per vereniging dragen de organisaties elk maximaal €2.500 bij. Voordat ze overgaan tot de aanschaf, kunnen verenigingen de RaceRunner vrijblijvend uitproberen. Daarvoor heeft NSGK samen met VUmc een pool van RaceRunners opgezet die ze tijdelijk kunnen lenen, onder begeleiding van het RaceRunning Team van VUmc.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij