Menu overslaan
Kinderen met en zonder handicap samen naar school

Samen naar school

Bij NSGK zetten we ons, samen met heel veel bevlogen partners, in voor een samenleving waarin kinderen met een handicap gewoon mee kunnen doen. Dat doen we met hart en ziel, maar: heeft ons werk ook altijd het gewenste effect? In 2017 hebben we de impact van onze projecten zowel intern als extern gemeten. Extern gebeurde dat door middel van de Impact Challenge, waar wij als erkend CBF-doel aan meedoen. Bij deze meting was ‘Samen naar School’ ons ‘best practice-project’.

Over de Impact Challenge

In 2017 is de Transparantprijs in de goededoelensector vervangen door de Impact Challenge. Doel van dit nieuwe initiatief is om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken. Door middel van een vragenlijst is stap voor stap gekeken hoe we werken aan verhoging van onze effectiviteit. Ook is gevraagd naar de onderliggende logica van de projectkeuze, het onderzoek ter voorbereiding van het project en de monitoring en evaluatie van de effecten. Tot slot is onderzocht in hoeverre de Sustainable Development Goals (SDGs) een bruikbare kapstok bieden. Benieuwd naar de uitkomsten? Lees het hele Rapport reflectie op de impact van NSGK.

Impact Challenge uitkomst Samen naar School

Over Samen naar School

Uit de meting van de Impact Challenge blijkt dat ons project ‘Samen naar School’ het effect heeft dat wij beogen. We startten dit project in 2015 omdat wij vinden dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen. In Nederland gaan ruim 5.500 kinderen met een handicap nooit naar school. Sommigen zitten de hele dag thuis. Anderen gaan naar een dagbestedingscentrum. NSGK wil dat ieder kind het onderwijs krijgt dat bij hem past. Liefst met leeftijdgenootjes zonder handicap. Sinds 2015 helpen we bij de oprichting van Samen naar School- klassen in heel Nederland. Dit zijn aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een reguliere basisschool. In hun eigen klas krijgen de kinderen onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. Lastig? Welnee. De kinderen zijn binnen de kortste keren aan elkaar gewend en ze vinden het állemaal leuker op deze manier. Samen naar school is een verrijking voor iedereen!

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij