Menu overslaan
Speeltuinbende test speeltuin Volewijck in Amsterdam-Noord

Spelen, werken, iets van je leven maken…

Dankzij onze donateurs kunnen we jaarlijks honderden prachtige projecten steunen. Aan de inzet en betrokkenheid van onze projectpartners twijfelen we geen seconde. Maar natuurlijk willen we ook graag weten: wat is op langere termijn het effect van deze mooie initiatieven? Daarom vroeg NSGK dit jaar Disability Studies om een aantal projecten te evalueren die wij geïnitieerd en/of ondersteund hebben. Onder meer Specialisterren, de Speeltuinbende en Jongeren die het Kunnen (JDK) gingen onder de loep!

 

Specialisterren

Twee derde van de jongeren met autisme heeft geen werk. Deze jongeren hebben – meer dan anderen – behoefte aan structuur en vinden sociale contacten (op de werkvloer) meestal lastig. Daar staat tegenover dat ze vaak talenten hebben die anderen niet hebben. Specialisterren werft jongeren met autisme en biedt hen een opleiding aan tot software-tester. Specialisterren werft ook reguliere bedrijven die behoefte hebben aan het testen van software.

Input: welke financiële steun heeft NSGK gegeven?
In 2011 gaven we Specialisterren € 50-duizend voor investeringen waarvoor ze geen bancaire lening konden krijgen.
In 2013 gaven we Specialisterren € 15-duizend voor de aanschaf van materialen voor de interne opleiding.
In 2017 leenden we Specialisterren € 100-duizend via het Triodos NSGK borgstellingsfonds.

Output: wat zijn de telbare resultaten?
Specialisterren heeft zich ontwikkeld tot een succesvol en winstgevend bedrijf dat medewerkers op de juiste manier ondersteuning biedt. Zij hebben 30 klanten aan zich weten te binden en 49 medewerkers opgeleid. Het bedrijf heeft momenteel 36 medewerkers met autisme in dienst.

Outcome: wat zijn de gevolgen hiervan?
Specialisterren kijkt naar de talenten van mensen met autisme, zoals het vermogen om kleine details waar te nemen en gestructureerd te werken. Ook heeft het bedrijf een prikkelarme werkruimte en een jobcoach. Het gevolg? Jongeren met autisme kunnen zichzelf zijn bij Specialisterren en doen (weer) mee op de arbeidsmarkt. Ze worden zelfverzekerder en leren samenwerken met anderen. Hierdoor kunnen ze zich beter redden in de buitenwereld. Ook laat Specialisterren zien dat je talenten van mensen met autisme positief kunt inzetten.

Impact: wat is het effect op de missie van NSGK?
Via Specialisterren vinden jongeren met autisme sneller een reguliere baan die bij ze past.
Het bedrijf inspireert en stimuleert andere werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen.
Jongeren met autisme ontwikkelen (sociale) vaardigheden en verdienen een eigen inkomen.
Ze voelen zich zelfverzekerder en maken vanzelfsprekend deel uit van de samenleving (inclusie).

Lees meer over Specialisterren.

Jongeren die het kunnen (JDK)

Veel jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en gedragsproblemen dreigen tussen wal en schip te vallen. Ze hebben na schooltijd niks te doen en staan bloot aan negatieve verleidingen. Hierdoor is hun maatschappelijk perspectief erg laag. Met steun van NSGK richtte sociaal pedagoog Virgil Tevreden JDK op. Deze stichting biedt jongeren een zinvolle naschoolse tijdsbesteding op het gebied van sport, dans, muziek en fysiek-sociale activiteiten. Ook krijgen ze intensieve begeleiding, waarbij de nadruk ligt op discipline en goed gedrag.

Input: welke financiële steun heeft NSGK gegeven?
In 2012 tot en met 2014 steunden we JDK met € 30-duizend en in 2015 tot en met 2017 met € 55-duizend.

Output: wat zijn de telbare resultaten?
In totaal hebben 70 jongeren deelgenomen aan het programma. Zij doen sindsdien zonder uitzondering allemaal aan sport of een andere vorm van lichaamsbeweging. Van de 70 jongeren hebben 14 na het programma werk gevonden.

Outcome: wat zijn de gevolgen?
Wat begon als een klein, ambitieus project is uitgegroeid tot een professioneel programma dat jongens én meisjes op het rechte pad helpt. De deelnemers komen in contact met andere jongeren (zonder beperking) op diverse locaties, bijvoorbeeld tijdens sporttoernooien. Agressietraining maakt deel uit van het programma. Jongeren worden hierdoor rustiger en gaan minder snel vechten en schelden. Door de (sport)activiteiten leren ze om – ook als het niet meteen lukt – door te zetten. Hierdoor krijgen ze zelfvertrouwen. Deelname aan teamsport zorgt ervoor dat ze sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen.

Impact: wat is het effect op de missie van NSGK?

 • Jongeren ontwikkelen vaardigheden om hun schoolopleiding succesvol(ler) af te ronden.
 • Hierdoor vergroten ze hun kansen in de toekomst en functioneren ze beter op de werkvloer.
 • Ze komen in aanraking met activiteiten en mensen die ze anders nooit gezien zouden hebben.
 • Mensen krijgen een positiever beeld van jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking die in een achterstandspositie zitten.
 • Hierdoor gunnen zij deze doelgroep eerder kansen op het gebied van opleiding, werk of sociale contacten.
 • Dit brengt deelname aan de samenleving van deze jongeren daadwerkelijk dichterbij (inclusie).

Lees meer over Jongeren die het kunnen.

De Speeltuinbende

Voor kinderen met een beperking is meedoen in de speeltuin niet vanzelfsprekend. Veel speeltuinen zijn niet toegankelijk en speeltoestellen zijn vaak ongeschikt voor kinderen met een beperking. Het gevolg? Verdriet en frustratie bij kinderen met een handicap. Zij worden buitengesloten en lopen op allerlei gebieden een achterstand op. Spelen met andere kinderen is belangrijk voor de ontwikkeling. De Speeltuinbende zorgt op alle mogelijke manieren dat kinderen met en zonder beperking zo veel mogelijk samen kunnen spelen. Ze doen dit door informatievoorziening, empowerment en advies aan kinderen, ouders, speeltuinen, scholen, gemeenten, organisaties, etc.

Input: welke financiële steun heeft NSGK gegeven?
De Speeltuinbende is ontstaan vanuit het NSGK-programma ‘Samen Spelen’. In 2017 gaven we € 175-duizend aan de Stichting Speeltuinbende.

Output: de telbare resultaten (stand van zaken op 31 december 2017)

 • De Speeltuinbende heeft 1551 leden, waarvan 494 families.
 • Inmiddels zijn 90 gemeenten aangesloten bij de Speeltuinbende.
 • De Speeltuinbende is betrokken geweest bij 111 speellocaties. Dit heeft geleid tot 48 samenspeelplekken. De overige 62 zijn nog in ontwikkeling of om uiteenlopende redenen (nog) niet uitgevoerd. Ook zijn 27 scans en 120 Speeltuinbende-tests uitgevoerd.
 • Er is contact met 93 leveranciers en ontwerpers van speeltoestellen.
 • De Speeltuinbende heeft nieuwsbrieven, een website en sociale media-kanalen ontwikkeld en 9 presentaties en 1 gastles verzorgd.

Outcome: wat zijn de gevolgen van deze telbare resultaten?
Als kinderen met en zonder beperking samen spelen, is dat is niet alleen fijn voor henzelf. Ook voor de omgeving is het vaak een eyeopener. Het kán dus gewoon! Enthousiaste ouders informeren andere ouders (vooral op speciaal onderwijs), leveranciers en gemeenten over de mogelijkheden van toegankelijkheid en samenspelen. Op deze manier gaat het balletje rollen – en heeft de Speeltuinbende al vele ogen geopend.

Als ouders zien hoe hun kind geniet van het (samen) spelen en hoe goed het gaat, durven ze de zorg beter los te laten. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van het kind. De Speeltuinbende heeft er ook voor gezorgd dat ouders, kinderen, speeltuineigenaren, gemeenten en andere betrokkenen zich realiseren dat toegankelijkheid meer is dan aangepaste speeltoestellen. Het gaat erom dat iedereen zich welkom voelt in de speeltuin. Dat er voor ieder wat wils is, dat er mogelijkheid is tot interactie tussen kinderen en dat rekening is gehouden met verschillende soorten beperkingen.

Impact: wat is het effect op de missie van NSGK?

 • Kinderen met en zonder beperking kunnen met elkaar spelen.
 • Bij speeltuineigenaren, leveranciers/ontwerpers, gemeenten en scholen wordt bewustzijn gecreëerd: kinderen met en zonder een beperking moeten gewoon samen kunnen spelen.
 • Ouders van kinderen met een beperking zien dat (samen) spelen ook voor hun kind tot de mogelijkheden behoort én belangrijk is.
 • Kinderen met een handicap doen gewoon mee in de samenleving (inclusie).

Lees meer over de Speeltuinbende.

Impact Challenge

Als erkend CBF-doel doen wij tevens mee aan de Impact Challenge. In 2017 is op ons project Samen naar School door het CBF in samenwerking met Erasmus Impact Centre en PwC gereflecteerd op onze impact. Hebben deze ‘Samen naar School-klassen’ het effect dat we beogen? Onze veranderstrategie van dit project is gevalideerd en logisch bevonden door het Erasmus Impact Centre.

In 2018 blijft het thema ‘meten van impact’ dus op de agenda staan.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij