Menu overslaan
Speeltuinbende in Beestenborg, opening

Onze belangrijkste vraag is: Wat verandert er dankzij een NSGK-project allemaal in het leven van kinderen en jongeren met een beperking? Als een project is afgerond, ontvangen wij van de aanvrager altijd een inhoudelijke en financiële eindverantwoording (en als het gaat om een eigen project, maken we die zelf). In deze eindverantwoording wordt duidelijk welke resultaten er worden bereikt.

In 2017 deed Disability Studies een systematisch evaluatieonderzoek naar zes projecten die wij geïnitieerd en/of ondersteund hebben: Jongeren die het Kunnen, Speeltuinbende, Specialisterren, Toverbaltheater, Wielewaal en Samen@scouting. Met de resultaten kunnen we duidelijker communiceren wat we bereikt hebben, waar nodig ons beleid aanscherpen en uitvoerders van projecten feedback geven. Daarnaast zijn evaluatie-instrumentenevaluatie-instrumenten ontwikkeld om de impact van grotere projecten duurzaam te kunnen meten.

Voor de projecten waaraan wij in 2017 toekenningen deden is nu nog niet mogelijk om de behaalde impact al te beschrijven. Op basis van onze veranderstrategie (Theory of Change) hebben we hieronder in algemene zin aangegeven welke impact we willen behalen op basis van het type projecten dat we ondersteunen.

Wonen en logeren

We vinden het belangrijk dat mensen met en zonder beperking met elkaar samenleven in een woonwijk. Zo ontstaat aan beide kanten een realistisch beeld over de mogelijkheden en beperkingen. Met acht startbijdrages zorgden we dat ouders van jongeren met een beperking een wooninitiatief voor hun kind konden ontwikkelen in een woonwijk. De jongeren die er gaan wonen, kunnen aansluiten bij het sociale leven en de activiteiten in de buurt. Dit stimuleert hen bij de ontdekking en ontplooiing van hun interesses, kracht en ambities. Ook droegen we bij aan de aanpassing van een inclusief logeerhuis (Het Boshuisje). Kinderen met en zonder beperking én hun ouders trekken hier nu samen op.

Voorlichting en beeldvorming

NSGK wil dat kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders goed geïnformeerd zijn over hun mogelijkheden. Alleen dan kunnen zij gefundeerde keuzes maken. Daarom steunden wij onder meer het tijdschrift Lotje&co, een coachingproject voor dove en slechthorende jongeren, en informatie over stemmen voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Ook vinden we het belangrijk dat iedereen in Nederland een realistisch beeld heeft van de mogelijkheden van kinderen en jongeren met een beperking. We steunden onder meer de beeldvormingscampagne van Sue’s Warriors: ook met een beperking kun je een mooi model zijn!

Brownies&DownieS medewerker met koffie en gebak

Scholing en werk

Voor NSGK heeft onderwijs prioriteit; het vormt de basis van een gelijkwaardige maatschappelijke participatie. We vinden dat alle kinderen recht hebben op kwalitatief goed onderwijs.

  • Met het NSGK-project In1School hebben we een juridische basis gecreëerd om inclusief onderwijs in Nederland verder vorm te geven en gaven we een impuls aan het maatschappelijk debat hierover. Een voorbeeld hiervan is het interview met Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het college voor de rechten van de mens. Om de continuïteit en expertise beter te waarborgen, is In1School in 2017 succesvol ondergebracht bij de kinderrechtenorganisatie Defence for Children.
  • NSGK vindt het belangrijk dat kinderen met een handicap naar dezelfde school kunnen als hun buurtgenootjes, broertjes en zusjes en dat ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Met de Samen naar School-klassen heeft NSGK in 2017 het aanbod van onderwijs en zorg voor kinderen met een handicap binnen een reguliere basisschool verder uitgebreid. Hiermee leggen we dé basis voor een inclusieve samenleving. De Universiteit Groningen brengt in een meerjarig onderzoek de effecten van de Samen naar School-klassen in kaart.
  • Bij NSGK helpen we kinderen en jongeren met een beperking om hun kansen op school en op de arbeidsmarkt te vergroten. Met onze steun aan Jongeren die het Kunnen en de Bart de Graaff Foundation stimuleren we ze om vaardigheden op te doen en een netwerk op te bouwen.

Vrije Tijd

  • Sport: ook dit jaar heeft NSGK bijgedragen aan de aanpassing van sportaccommodaties, de oprichting van een G-afdeling en een inclusieve sportdag. Daarmee kunnen nog meer kinderen met en zonder beperking samen sporten en plezier maken. Kinderen met een beperking leren bovendien hun mogelijkheden kennen en functioneren in teamverband.
  • Buitenspelen: spelenderwijs leren kinderen hun grenzen aangeven, met anderen omgaan en hun eigen en elkaars (on)mogelijkheden kennen. Tijdens het spelen zien kinderen zonder handicap dat leeftijdsgenoten met een handicap sommige dingen net een beetje anders doen. Maar ze doen wel gewoon mee! Daarom hebben we bijgedragen aan de Speeltuinbende, toegankelijke schoolpleinen en toegankelijke speeltuinen.
  • Kunst & cultuur: je talent ontdekken, ontwikkelen én laten zien aan een enthousiast publiek… wie wil dat nou niet? Met onze steun aan Wij zijn 5D, Holland Dance en Stichting Possibilize zorgen we ervoor dat jonge acteurs, dansers en theatermakers met een beperking een goede opleiding krijgen en kunnen shinen op het podium. Ook zetten we ons in voor de toegankelijkheid van festivals, voorstellingen en locaties.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij