Menu overslaan

De Raad van Advies (RvA) is een groep van experts en ervaringsdeskundigen die NSGK adviseert over projectaanvragen, eigen projecten en het beleid van NSGK. De leden van de RvA doen hun werk onbezoldigd.

Advies

NSGK vraagt de Raad om advies bij de behandeling van aanvragen die passen binnen het algemene beleid van NSGK maar om een extra inhoudelijke afweging vragen. Op basis van het advies formuleert de projectadviseur een definitief advies voor de directeur. In de besluitenvergadering neemt de directeur na weging van argumenten en adviezen uiteindelijk het besluit of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd.

Leden Raad van Advies in 2017

Naam Functie
Imelda de Groot Revalidatiearts UMCN
Jules Becher Hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam
Melanie de Zeeuw Consulent Starters & Studenten bij CNV Onderwijs
Kees de Kok Inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Joyce Blad Controller bij Government Administration
Sabina Kef Assistant professor Department of Clinical Child and Family Studies, Vrije Universiteit Amsterdam
Jacco Holthuis Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman, Den Haag

In 2017 hebben we afscheid genomen van Hans Krober die jarenlang een zeer gewaardeerd lid van de Raad van Advies is geweest.

Belangenverstrengeling

Bij NSGK zijn we te allen tijde alert op mogelijke belangenverstrengeling bij leden van de RvA. Het gaat vaak om mensen die (neven)functies hebben in de zorgsector. Dat is ook precies de reden waarom we ze hebben aangetrokken; ze hebben veel kennis en ervaring en beschikken over een waardevol netwerk. Wanneer een (neven)functie leidt tot conflicterende belangen, betrekt NSGK de betreffende persoon niet bij de discussie en besluitvorming. Leden van de RvA brengen dan ook nooit advies uit over projecten waarbij ze zelf op een of andere manier betrokken zijn.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij