Menu overslaan

Bij NSGK hanteren we een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is bestuurlijk verantwoordelijk, de Raad van Toezicht (RvT) heeft een controlerende taak. De RvT bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen expertise hebben op het gebied van bijvoorbeeld bestuur, financiën, zorg of communicatie. De leden van de RvT doen hun werk onbezoldigd. Twee leden van de RvT vormen samen de auditcommissie.

Leden Raad van Toezicht in 2017

Naam en functie Datum benoeming Datum aftreding (neven) functies
Fred Paling voorzitter 06-04-2014 06-04-2020 Lid Raad van Bestuur UWV
Lid bestuur Stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Lid raad van inspiratie stichting life goals

Adri de Vries
lid

14-12-2009 1-12-2017 Voormalig directeur Stichting Ideële Reclame (SIRE)
voorzitter Stichting Toneel Ontwikkelings Fonds

Eric van der Burg
lid

11-12-2013 1-10-2019 Wethouder Gemeente Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht NTR
Voorzitter van de atletiekunie (sinds 1-12-2017)
Hans Gerrits Jans
lid + voorzitter auditcommissie
14-12-2009 1-6-2017 Zelfstandig ondernemer, voornamelijk gericht op audit en management services
Penningmeester Zwembond
Tanja Ineke 28-4-2010 1-4-2018 Directeur VBZ-KAM tot 14-10-2017
Bestuurder Libertas Leiden na
14-10-2017
Voorzitter COC Nederland
Lid en plv. Voorzitter Raad van Toezicht Raphaelstichting
Voorzitter Stichting 5D
Lid Raad van Commissarissen plv. Voorzitter Woonwaard
Andre Nagelmaker
lid + voorzitter auditcommissie
1-9-2017 1-9-2021 Chief Regulatory Services Officer TMF-Group
Voorzitter Audit Commissie van de Nederlandse Vereniging De Zonnebloem
directeur Uw Communicatiecoach Zelfstandig strategisch communicatieadviseur en communicatiecoach
Strategisch communicatieadviseur bij de communicatiepool van de Rijksoverheid
lid Raad van Toezicht BovenIJ Ziekenhuis
adviesraad Fieldlab Sociale Innovatie
secretaris bestuur Zuidermarkt Amsterdam
Jenneke van Dongen
lid
1-9-2017 1-9-2021 Directeur Uw Communicatiecoach Zelfstandig strategisch communicatieadviseur en ommunicatiecoach
Strategisch communicatieadviseur bij de communicatiepool van de Rijksoverheid
Lid Raad van Toezicht BovenIJ Ziekenhuis
Adviesraad Fieldlab Sociale Innovatie
Secretaris bestuur Zuidermarkt Amsterdam

 

Overlegverslag

De RvT is in 2017 vier keer bij elkaar geweest. De voornaamste zaken die werden besproken, zijn: het jaarrapport, de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem, personele zaken en de begroting. Ook heeft de Raad van Toezicht in mei 2017 de, zoals in het jaarverslag van 2016 aangegeven, uitgestelde zelfevaluatie gedaan.

De Auditcommissie kwam tweemaal bijeen. In september ging de Raad van Toezicht op projectbezoek bij De Witte Olifant, een opleiding voor beeldend kunstenaars met een verstandelijke beperking in Almere Haven.

Op 1 juni 2017 is de voorzitter auditcommissie/lid Raad van Toezicht afgetreden. Op diezelfde datum is vanwege gezondheidsproblemen ook het lid afgetreden dat op 1 december zou aftreden. Op 1 september is André Nagelmaker aangesteld als voorzitter van de auditcommissie/lid RvT. Op dezelfde datum is Jenneke van Dongen aangesteld als lid van de Raad van Toezicht.

Vooruitblik 2018

In 2018 komt de RvT in april, september en november bij elkaar. In de septembervergadering plannen we wederom een projectbezoek.

Op 1 april 2018 komt de functie vrij van lid Raad van Toezicht met kennis van personeel & organisatie. In januari stellen we het profiel vast en in februari 2018 wordt de vacature breed uitgezet.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij