Menu overslaan

Partners

Waar mogelijk werkt NSGK graag samen met andere partijen. Een paar voorbeelden.

Triodos Bank

Samen met de Triodos Bank hebben we het Triodos NSGK Borgstellingsfonds opgericht. Dit fonds staat borg voor kredieten aan sociale ondernemers die actief zijn op het terrein van onze doelstelling. In 2017 verstrekte het Borgstellingsfonds drie nieuwe leningen.

  • Een lening voor verbouwings- en inrichtingskosten van de Lubbelinkhof. Dit is een kleinschalige woonvoorziening.
  • Een extra lening aan Tough Ground. In deze sportlocatie voor obstacle run en crossfit kunnen mensen met en zonder beperking samen trainen.
  • Een extra lening aan Stichting Possibilize. Zij organiseren allerlei projecten waarmee ze cultuur toegankelijk maken voor jongeren met een beperking en zorgen dat zij in contact komen met leeftijdsgenoten zonder handicap.

Aanvraag.nl

Via de website aanvraag.nl kunnen aanvragers hun project in één keer bij vijf fondsen tegelijk indienen (NSGK, Revalidatiefonds, Kansfonds, VSBfonds, Johanna KinderFonds). De fondsen verdelen onderling de beoordeling van de aangevraagde projecten. De samenwerking heeft jarenlang tijdsbesparing opgeleverd voor de aanvragers én voor de fondsen. In de loop der tijd is het beleid van de deelnemende fondsen echter dusdanig gewijzigd dat de samenwerking niet meer efficiënt is. Per 1 januari 2018 is dit samenwerkingsverband daarom opgeheven.

Defence for Children

Defence for Children (DfC) is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Om de vragen van kinderen te kunnen beantwoorden, heeft DfC de Kinderrechtenhelpdesk opgericht. NSGK ondersteunt de Kinderechtenhelpdesk, zodat ook de specifieke vragen van kinderen met een beperking aan de orde kunnen komen. Daarnaast is het NSGK-project In1School ondergebracht bij Defence for Children. Hiermee is de expertise van de medewerkers gewaarborgd en kan het project ook gebruikmaken van de expertise en het netwerk van Defence for Children.

Famous friends

NSGK prijst zich gelukkig met aantal trouwe famous friends. Deze bekende Nederlanders verbinden hun naam aan onze organisatie en vormen zo een informeel comité van aanbeveling. Ze weten allemaal uit eigen ervaring hoe belangrijk het werk van NSGK is. Sommigen hebben zelf een handicap, anderen hebben een kind of een familielid met een handicap. Presentatrice Lucille Werner draagt ons al jaren een warm hart toe. Andere famous friends zijn dirigent Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje, paralympisch sporter Kees-Jan van der Klooster, RTL-weerman Dennis Wilt, breakdancer Redouan Ait Chitt, actrice Jetty Mathurin, schrijver en oud-journaalpresentator Gijs Wanders, oud-minister-president Wim Kok, kindercorrespondent Tako Rietveld, schrijfster Annemarie Postma, Mis(s) 2006 Roos Prommenschenckel en rolstoeltennislegende Esther Vergeer.

Naast volwassen famous friends heeft NSGK ook junior famous friends. Dit zijn onze voormalige kinderambassadeurs Pien, Sander, Glenn en Luke.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij