Menu overslaan

De Raad van Advies (RvA) is een groep van experts en ervaringsdeskundigen die NSGK adviseert over projectaanvragen, eigen projecten en het beleid van NSGK. De leden van de RvA doen hun werk onbezoldigd.

Advies

NSGK vraagt de Raad om advies bij de behandeling van aanvragen die wel passen binnen het algemene beleid van NSGK, maar die toch om een extra inhoudelijke afweging vragen. Op basis van dit advies formuleert de projectadviseur een definitief advies voor de directeur. Na weging van alle argumenten en adviezen besluit de directeur in de besluitenvergadering uiteindelijk of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Leden Raad van Advies in 2018

Naam Functie
Stijn Deckers Medewerker bij Stichting Milo
Sandra Bijlsma Ervaringsdeskundige, productiemedewerker Stichting 5D, jongerencoach bij FLOOR
Imelda de Groot Revalidatiearts UMCN
Jules Becher Hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam
Melanie de Zeeuw Consulent Starters & Studenten bij CNV Onderwijs
Kees de Kok Inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Joyce Blad Controller bij Government Administration
Sabina Kef Assistant professor Department of Clinical Child and Family Studies, Vrije Universiteit Amsterdam
Jacco Holthuis Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman, Den Haag

In 2018 mochten we in de RvA twee nieuwe leden verwelkomen: Stijn Deckers en Sandra Bijlsma.

  • Sandra werkte drie jaar lang bij Stichting 5D als acquisitie- en productiemedewerker. Door haar werk bij 5D raakte ze betrokken bij meerdere projecten buiten de organisatie. Ze is ook jongerencoach bij FLOOR Jongerencoaching.

  • Stijn Deckers werkt als manager behandelcoördinatie bij Stichting Milo. Stichting Milo biedt ondersteuning op het gebied van communicatie aan kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen.

Belangenverstrengeling

Bij NSGK zijn we te allen tijde alert op mogelijke belangenverstrengeling bij leden van de RvA. In onze RvA zitten veel mensen die (neven)functies hebben in de zorgsector. Daarom hebben we ze ook aangetrokken; het zijn mensen met veel kennis en ervaring, die beschikken over een waardevol netwerk. Als een (neven)functie leidt tot conflicterende belangen, betrekt NSGK de betreffende persoon niet bij de discussie en besluitvorming. Met andere woorden: leden van de RvA brengen nooit advies uit over projecten waarbij ze zelf op een of andere manier betrokken zijn.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij