Menu overslaan

Waar mogelijk werken we bij NSGK graag samen met andere partijen. Een paar voorbeelden van organisaties met wie we in 2018 samenwerkten.

Projectbureau Toegankelijkheid

NSGK werkt samen met PBTconsult bij het beoordelen van aanvragen die gericht zijn op bouwkundige aanpassingen. Bijvoorbeeld als een sportclub een MIVA-toilet wil plaatsen of als een scouting- of sportvereniging plannen heeft om een toegankelijk clubhuis te maken. Bij zulke aanvragen leggen we de verbouwingsplannen van de aanvrager voor aan PBT. Met hun specifieke expertise bekijken zij of er niets over het hoofd is gezien bij het toegankelijk(er) maken van de locatie. Door de samenwerking met PBT vergroten we onze impact en zorgen we ervoor dat onze aanvragers kunnen profiteren van de kennis en ervaring van experts.

Scouting Nederland

Onder de naam 'Samen @ Scouting; Unlimited Adventure' werken Scouting Nederland en NSGK samen om scouts met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen. Scouts met en zonder beperking krijgen bijvoorbeeld de kans om samen een kamp te organiseren en ondernemen met elkaar activiteiten. In 2018 werkten NSGK en Scouting Nederland samen aan de realisatie van Het Avonturenhuis. Hierin kunnen kinderen met en zonder beperking samen avonturen beleven en overnachten in de natuur. In dit Avonturenhuis krijgen ook kinderen die niet kunnen kamperen de mogelijkheid om te overnachten.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij