Menu overslaan

Donateurs

Activiteiten

 • Waar zouden we zijn zonder onze donateurs? Dankzij hun (vaak jarenlange, trouwe) steun kunnen we – met prachtige projecten – écht het verschil maken voor kinderen en jongeren met een beperking. In 2018 hebben we via verschillende kanalen onze achterban vergroot. Via deur-tot-deurwerving en telemarketing (bijvoorbeeld rond de samenwerking met het tv-programma The Voice Kids) kwamen de meeste nieuwe structurele donateurs binnen. Voor de eenmalige giften bleken de brieven met giftverzoeken ook in 2018 weer goed te werken.

 • Het onderwerp retentie (behoud van donateurs) staat hoog op de agenda. Om onze structurele donateurs te blijven betrekken bij het werk van NSGK stuurden wij ze in de lente en de herfst een (papieren) nieuwsbrief met een overzicht van de mooiste resultaten. Daarnaast organiseerden we speciaal voor onze trouwe donateurs een bedankavond. Onze medewerkers gingen in gesprek met ruim 600 donateurs en bedankten hen voor de steun. Tot slot werkten we in 2018 aan een nieuw welkomsttraject voor nieuwe donateurs, dat begin 2019 in werking is getreden. 

Inkomsten

 • We mochten dit jaar 3.348 nieuwe donateurs verwelkomen.

 • De totale inkomsten uit onze geefprogramma’s van structurele donateurs en eenmalige giften van particulieren en van bedrijven en organisaties bedragen € 1.421-duizend in 2018. Hiermee hebben we ons interne doel van € 1.400-duizend aan inkomsten uit deze fondsenwerving behaald. Een deel van de structurele donateurs heeft via een overeenkomst tot periodieke schenking voor meerdere jaren een gift toegezegd.

Collecte

Van 13 t/m 18 november was het weer zo ver. Tijdens onze jaarlijkse collecteweek gingen maar liefst 11.309 bevlogen vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. De een liep mee uit persoonlijke betrokkenheid, de ander omdat hij of zij NGSK ‘gewoon een heel goed doel vindt.’ Het maakt niet uit, wij waarderen de inzet van onze collectanten enorm! Zij maken mogelijk dat wij ons werk kunnen doen: zorgen dat kinderen met een handicap niet buitengesloten worden. Bij de stoere Merijn is dat alvast heel goed gelukt: de samenleving kan niet meer heen om deze vrolijke jongeman. We zijn er trots op dat hij dit jaar ‘het gezicht’ wilde zijn van onze campagne. In totaal haalden onze collectanten € 928.615 op. Dit is een stijging van 8,8% ten opzichte van 2017. Het landelijk busgemiddelde was € 81,91. Dat is € 5,53 meer dan in 2017.

Ook dit jaar konden gevers op verschillende manieren bijdragen aan ons werk.

 • Ze konden een ‘traditionele gift’ doen in de collectebus.
 • Dit jaar boden we voor het eerst de mogelijkheid om te doneren via een QR iDEAL code. Dit leverde € 2.493 op.
 • Doneren kon ook per SMS. Dit leverde € 321 op.
 • We boden mensen de mogelijkheid om een online collectebus aan te maken en te delen via social media en e-mail. Dit leverde € 22.254 op.
 • Met twintig andere fondsen deden we mee met de pilot ‘Collecte 2.0’. Vijfhonderd collectanten gingen langs de deur met een collectebus waarmee mensen zowel contant, met pin als contactloos kunnen doneren. De gemiddelde gift was € 3,57. In totaal werd op deze manier € 17.351 opgehaald.

Werving

NSGK kent een grote groep trouwe vrijwilligers. En daar komen ieder jaar weer nieuwe mensen bij! Dit jaar hebben we 4.800 nieuwe vrijwilligers geworven. Via onze projectpartners kwamen circa 265 nieuwe collectanten binnen. De online werving via social media en direct mail leverde 577 aanmeldingen op. De rest kwam binnen via de collecte-organisatoren en gespecialiseerde bureaus die deur-tot-deurvrijwilligers werven.

Begeleiding

Onze collectanten werden ook in 2018 in hun eigen woonplaats of wijk begeleid. Dit werk wordt – geheel belangeloos! – verzet door 1080 collecte-organisatoren, die op hun beurt weer worden begeleid door zes regiocoördinatoren. Bij NSGK willen we onze vrijwilligers graag zo veel mogelijk bij ons werk betrekken. Daarom organiseerden we in diverse regio’s bijeenkomsten. Vaak vonden die bijeenkomsten plaats bij projecten die NSGK ondersteund heeft. Vrijwilligers konden met eigen ogen zien wat er met het opgehaalde geld gebeurt en ze kregen de kans om ervaringen uit te wisselen.

Overige fondsenwerving

Bestemmingsgiften
NSGK bestaat al bijna 70 jaar. In die jaren hebben we een enorm netwerk opgebouwd en we beschikken over veel expertise. Dit delen we graag met co-financiers, zoals vermogensfondsen. Zij kunnen ons vragen om een deel van hun vermogen te besteden aan een bepaald project of een specifiek thema. Dit doen ze in de vorm van een bestemmingsgift aan NSGK. Op deze manier ontvingen we in 2018 voor € 795-duizend aan bestemmingsgiften.

VriendenLoterij
De VriendenLoterijsteunt ons al sinds 2002; de afgelopen jaren ontvingen we dankzij de deelnemers aan de loterij ruim € 5,9 miljoen van de VriendenLoterij. Twee voorbeelden van projecten die dankzij de VriendenLoterij een stevige impuls kregen zijnCam on Wheels en de Bikkelbank.

 • Bij Cam On Wheels krijgen jongeren die niet kunnen praten de kans om hun visuele talenten (verder) te ontwikkelen en professionaliseren. Zo wordt hun isolement doorbroken en vergroten ze hun kans op de arbeidsmarkt. Ze worden bijvoorbeeld opgeleid tot filmmaker of verslaggever.

 • De Bikkelbank helpt jongeren met een beperking of chronische ziekte om zelfstandig ondernemer te worden en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bikkels zijn ook een rolmodel voor andere jongeren en ze dragen bij aan een positief beeld van mensen met een handicap.

In 2018 ontving NSGK van de VriendenLoterij € 331-duizend. Dit bestond uit een vast deel van € 200-duizend, aangevuld met de opbrengst van geoormerkte loten van € 106-duizend en een bedrag van € 25-duizend als extra ongeoormerkte gift vanuit het programma Dance Dance Dance.
In 2018 dienden we ook een aanvraag in voor een extra gift in 2019 voor het project de Bijzondere Eredivisie. Dit project maakt het voor jonge mensen met een handicap mogelijk om te voetballen voor een profclub. Daarmee krijgen ze de kans om – net als leeftijdgenoten zonder handicap – te groeien en te schitteren op het veld. In januari 2019 besloot de Raad van Commissarissen van de VriendenLoterij om dit project toe te kennen voorafgaand het Goed Geld Gala op 11 februari 2019 en werden we door Johnny de Mol verrast met een cheque van maar liefst € 938-duizend.

Acties
Al sinds onze oprichting in 1950 zamelen mensen op alle mogelijke manieren geld in voor NSGK. Van grote sponsorlopen tot kleine, ludieke acties – het dient allemaal maar een doel: een steentje bijdragen aan een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap samen kunnen opgroeien. Ook dit jaar was er een mooie opbrengst uit acties.

Acties van derden
Uit 50 acties door derden ontving NSGK het afgelopen jaar circa € 60-duizend. Een groot deel van dit geld werd bijeengebracht door (particuliere) acties van derden. Ze hielden inzamelingen, verkochten koekjes, lieten zich sponsoren bij een sportevenementen… en nog veel meer. Op onze Wall Of Fame staat een overzicht van de fantastische initiatieven.

Plusregeling
Met onze Plusregeling stimuleren we serviceclubs om projecten te steunen die zich inzetten voor kinderen met een handicap. NSGK verhoogt de eindopbrengst met 50% van het ingezamelde bedrag (met een maximum van € 7.500 per project per jaar). Zo vergroten we samen onze impact. In 2018 deden serviceclubs 86 keer een beroep op deze Plusregeling. Inkomsten uit de regeling bedroegen € 395-duizend en NSGK droeg via de Plusregeling in totaal € 200-duizend bij aan de projecten. Ten opzichte van 2017 is sprake van een kleine groei.

RaceRunning
Het Foppe Fonds was al co-financier voor RaceRunning. Afgelopen jaar vonden we een tweede co-financier voor dit succesvolle project: de Dirk Kuyt Foundation. De Dirk Kuyt Foundation droeg € 25-duizend bij en het Foppe Fonds deed een gift van € 70-duizend. Samen financieren we aanvragen van atletiekverenigingen die willen starten met de sport RaceRunning. Wij hadden dit jaar rekening gehouden met minimaal 10 aanvragen. Maar de sport groeit harder dan voorzien en het enthousiasme en de betrokkenheid van de sportverenigingen zijn groter dan verwacht. In 2018 is 24 keer een beroep gedaan op de RaceRunner-Regeling. Mede dankzij de giften van onze co-financiers konden we RaceRunning mogelijk maken bij heel veel atletiekverenigingen in het land. In totaal leverden NSGK, het Foppe Fonds en de Dirk Kuyt Foundation samen een bijdrage voor 43 RaceRunners. Hierdoor kunnen kinderen met een handicap gewoon meedoen op reguliere sportclubs, waar zij niet alleen een sport ontdekken maar ook vriendjes maken. NSGK droeg in 2018 € 53.193 bij aan RaceRunners.
De C&A Foundation deed een geoormerkte gift van € 24.950 voor RaceRunning. Uit overige giften is € 15-duizend ten behoeve van het project gedoneerd.

Madurodam Marathon
In 2018 heeft NSGK in partnerschap met Madurodam de eerste editie van de Madurodam Marathon georganiseerd: een fondsenwervend evenement op een toegankelijke locatie, waar alle kinderen welkom zijn. Op dit filmpje is te zien hoe onze kersverse ambassadeur Douwe Bob samen met onze kinderambassadeur Merijn Rootlieb in actie kwam tijdens de Madurodam Marathon. Het event was een groot succes, met meer deelnemers dan verwacht en een hogere opbrengst dan begroot: € 51.995. Met dit geld konden we de opstart steunen van drie Samen naar school klassen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij