Menu overslaan
Kinderen met en zonder handicap samen naar school

Bij NSGK zetten we ons, samen met heel veel bevlogen partners, in voor een samenleving waarin kinderen met een handicap gewoon mee kunnen doen. Dat doen we met hart en ziel, maar: heeft ons werk ook altijd het gewenste effect? Ook in 2018 hebben we de impact van onze projecten extern gemeten. Dat deden we met de voorbereiding van de Impact Challenge Award. Bij deze meting is ‘Samen naar School’ ons ‘best practice-project’.

Over de Impact Challenge Award

In 2017 is de Transparantprijs in de goededoelensector vervangen door de Impact Challenge. Doel van dit nieuwe initiatief is om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken. Toen in 2018 de Impact Challenge Award werd aangekondigd, zijn wij begonnen met de voorbereidingen door onze ervaringen te delen. Samen met vier andere goede doelen zijn we genomineerd voor de finale. Een mooie prestatie! Op 29 maart 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Over Samen Naar School

NSGK is genomineerd met het ‘Samen naar School’ project. Samen naar School is een krachtig en concreet initiatief. Op reguliere basisscholen helpen we bij de oprichting van speciale klassen voor kinderen met ernstige handicaps. Zij krijgen de kans om gewoon naar school te gaan, zich te ontwikkelen en vriendjes en vriendinnetjes te maken in hun eigen buurt. Uit de meting van de Impact Challenge en de nominatie voor de Impact Challenge Award blijkt dat ons project ‘Samen naar School’ het effect heeft dat wij beogen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij