Menu overslaan
Speeltuinbende test speeltuin Volewijck in Amsterdam-Noord

Dankzij onze donateurs steunen we jaarlijks honderden prachtige projecten. Aan de inzet en betrokkenheid van onze projectpartners twijfelen we geen seconde. Maar we willen natuurlijk wel graag weten: wat is het effect van deze mooie initiatieven? Na de evaluatie van Disability Studies in 2017 proberen we het meten van impact nóg beter in ons werk te integreren.

Jongeren die het kunnen (JDK)

Veel jongeren met een (licht-) verstandelijke beperking en gedragsproblemen dreigen tussen wal en schip te vallen. Ze hebben na schooltijd niks te doen en staan bloot aan negatieve verleidingen. Hierdoor is hun maatschappelijk perspectief erg laag. Met steun van NSGK richtte sociaal pedagoog Virgil Tevreden JDK op. Deze stichting biedt jongeren een zinvolle naschoolse tijdsbesteding op het gebied van sport, dans, muziek en fysiek-sociale activiteiten. Ook krijgen ze intensieve begeleiding, waarbij de nadruk ligt op discipline en goed gedrag.
In samenwerking met Disability Studies ontwikkelden we voor JDK een vragenlijst die zij kunnen inzetten om de impact van hun werk op de deelnemende jongeren beter in kaart te brengen.
Lees meer over Jongeren die het kunnen

De Speeltuinbende

Voor kinderen met een beperking is meedoen in de speeltuin niet vanzelfsprekend. Veel speeltuinen zijn niet toegankelijk en speeltoestellen zijn vaak ongeschikt voor kinderen met een beperking. Het gevolg? Verdriet en frustratie bij kinderen met een handicap. Zij worden buitengesloten en lopen op allerlei gebieden een achterstand op. Spelen met andere kinderen is belangrijk voor de ontwikkeling. De Speeltuinbende zorgt op alle mogelijke manieren dat kinderen met en zonder beperking zo veel mogelijk samen kunnen spelen. Ze doen dit door informatievoorziening, empowerment en advies aan kinderen, ouders, speeltuinen, scholen, gemeenten en organisaties.
Ook voor dit project ontwikkelden we in samenwerking met Disability Studies een vragenlijst om het effect van deelname aan de Speeltuinbende beter te kunnen begrijpen en daarop in te spelen.
Lees meer over de Speeltuinbende

Young Impact

Young Impact heeft een programma voor het regulier voortgezet onderwijs ontwikkeld waarin jongeren leren hoe zij positieve impact kunnen hebben op hun omgeving. Ze krijgen workshops waarin ze een ‘challenge’ bedenken die ze zelf ook moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld: met eenzame ouderen naar Madurodam, koken met verschillende culturen en hardlopen tegen depressie. De thema’s voor een challenge zijn: milieu, gelijke kansen, iedereen hoort erbij, gezonder leven en veiligheid.
In 2018 is dit lesprogramma met steun van NSGK (en VSBfonds) aangepast voor jongeren met een handicap. NSGK en Young Impact stelden vooraf indicatoren op om de impact van het project in kaart te brengen. Aan alle doelstellingen is voldaan. De resultaten waren als volgt:
• Er deden 100 jongeren uit vijf verschillende doelgroepen van vier organisaties in negen workshops mee.
• 89% zegt dat het zelfvertrouwen is gegroeid
• Ongeveer 70% is in actie gekomen
• 87% heeft gevoel impact te hebben gehad
• 73% weet nu hoe hij in actie moet komen
Uit de pilot bleek dat jongeren met een handicap meer tijd en begeleiding nodig hebben om hun challenge uit te voeren. Dit wordt uitgewerkt in een vervolgproject.
Lees meer over Young Impact

Rolstoelvaardigheidstraining

NSGK ondersteunt al jaren de rolstoelvaardigheidstrainingen van Kees-Jan van der Klooster. Kinderen die gebruikmaken van een rolstoel leren van Kees-Jan allerlei tips en tricks zoals over los grind rijden, stoepjes nemen en met rolstoel en al een roltrap opgaan (!).Tijdens de training bouwen kinderen zelfvertrouwen op en is er ook aandacht voor de rol van de ouders.
In 2018 deed de Hogeschool Utrecht onderzoek naar de effecten van de rolstoelvaardigheidstraining. Dat leverde mooie, wetenschappelijk onderbouwde resultaten op:

  • De trainingen van Kees-Jan hebben een positief effect op de rolstoelvaardigheid, de fitheid van de deelnemers en hun participatie in de samenleving.
  • De onderzoekers constateerden een verband tussen rolstoelvaardigheid en zelfvertrouwen.
  • Kinderen ervaren door de training minder angst en zijn zelfverzekerder geworden.
  • Ouders gaven aan dat hun kind door de trainingen meer zelfvertrouwen heeft gekregen.

Extra leuk: het onderzoek van de Hogeschool Utrecht won de Klokhuis wetenschapsprijs 2018.
Lees het interview met Kees-Jan van der Klooster

Impact-coƶrdinator

In 2018 heeft een van onze projectadviseurs de cursus ‘Doelrealisatie’ van Goede Doelen Nederland afgerond. In deze cursus maken deelnemers (nader) kennis met impactmeting en de instrumenten die je daarvoor kunt gebruiken. Omdat NSGK het meten van impact meer centraal wil stellen, hebben we deze projectadviseur aangesteld als ‘impact-coördinator’. In 2018 maakten we een begin met het ontwikkelen van onze verandertheorie, wisselden we informatie uit met collega-fondsen en deelden we kennis en advies over impactmeting met onze projectpartners. Ook brachten we in kaart hoe we impact meten beter kunnen integreren in onze werkprocessen.

Impact Challenge

Als erkend CBF-doel doen wij mee aan de Impact Challenge; zo meten we intern onze impact. Extern laten we onze impact ook meten door mee te doen aan de Impact Challenge Award. De beoordeling van de inzendingen vindt plaats in 2019, maar in 2018 waren de voorbereidingen in volle gang.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij