Menu overslaan
Speeltuinbende in Beestenborg, opening

Onze belangrijkste vraag is: wat verandert er dankzij een NSGK-project allemaal in het leven van kinderen en jongeren met een beperking? Om inzicht te krijgen in de impact van ons werk, vragen wij van alle aanvragers een inhoudelijke en financiële eindverantwoording. Voor onze eigen projecten maken we de eindverantwoording zelf.

Op basis van onze veranderstrategie (Theory of Change) kunnen we op basis van het type projecten dat we ondersteunen aangeven welke impact we nastreven.

Wonen en logeren

Bij NSGK vinden we het belangrijk dat mensen met en zonder beperking met elkaar samenleven in een woonwijk. Zo ontstaat aan beide kanten een realistisch beeld over de mogelijkheden en beperkingen.

  • Met acht startbijdrages konden ouders van jongeren met een beperking dit jaar de mogelijkheid onderzoeken om een wooninitiatief voor hun kind te ontwikkelen in een woonwijk. De jongeren die er gaan wonen, kunnen aansluiten bij het sociale leven en de activiteiten in de buurt. Dit stimuleert hen bij de ontdekking en ontplooiing van hun interesses, kracht en ambities.

Voorlichting en beeldvorming

NSGK wil dat kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders goed geïnformeerd zijn over hun mogelijkheden. Alleen dan kunnen zij gefundeerde keuzes maken.

  • Dit jaar steunden we onder meer de campagne Dat Kan Ik Zelf Wel van de BOSK. Achterliggende gedachte van deze campagne is dat jongeren met een lichamelijke beperking graag zelf het heft in handen willen hebben in hun leven, maar dat niet altijd kunnen, mogen of doen. Met het project wil de BOSK bijdragen aan de bewustwording van deze kinderen en hun ouders over hun rol. Daarnaast worden tools ontwikkeld waarmee kinderen hun zelfvertrouwen van jongs af aan kunnen vergroten. NSGK vindt ook dat álle kinderen naar school moeten kunnen.

  • We droegen eveneens bij aan het voorlichtingsproject Zorgeloos met Diabetes naar School. Dit project geeft scholen, leerlingen en hun ouders praktische informatie hoe je kinderen met diabetes in de klas kunt opvangen.
Brownies&DownieS medewerker met koffie en gebak

Scholing en werk

Bij NSGK heeft onderwijs prioriteit; het vormt de basis van een gelijkwaardige maatschappelijke participatie. We vinden dat alle kinderen recht hebben op onderwijs.

  • Met steun van NSGK realiseert het ouderinitiatief Stichting KDC Aandachtslab een voorziening voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Naast de noodzakelijke zorg en ondersteuning wordt in KDC Aandachtslab ook nadrukkelijk gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. Hoe dat gebeurt, staat in het interview met initiatiefneemster Maud Halkes.

  • Als je met elkaar opgroeit, vind je het later ook gewoon om samen te leven. Daarom wil NSGK dat kinderen met een handicap naar dezelfde school kunnen als hun buurtgenootjes, broertjes en zusjes en dat ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Met onze Samen naar School klassen hebben we in 2018 het aanbod van onderwijs en zorg voor kinderen met een handicap binnen een reguliere basisschool verder uitgebreid met twee klassen. Daarmee zijn sinds 2015 al 31 klassen gerealiseerd². De Samen naar School klassen vormen dé basis voor een inclusieve samenleving. De Universiteit Groningen brengt in een meerjarig onderzoek de effecten van de Samen naar School klassen in kaart.

Voorheen telden we het aantal stichtingen dat een Samen naar School klas heeft opgericht. Onder een stichting vallen echter soms meerdere locaties en daarom zijn we overgegaan naar het tellen van het aantal actieve klassen.

  • Bij de Techniekfabriek ontwikkelen kinderen met en zonder beperking technische vaardigheden. Ondertussen leren ze zichzelf en elkaar beter kennen. Ook dit jaar ondersteunden wij mooie initiatief, zodat de Techniekfabriek inclusieve, naschoolse activiteiten kan blijven aanbieden.

Vrije Tijd

  • Sport: naast het aanpassen van sportaccommodaties en aanschaffen van materialen werkten we in 2018 samen met het Foppe Fonds en de Esther Vergeer Foundation. Met het Foppe Fonds maakten we het mogelijk dat kinderen met een handicap de sport Racerunning kunnen beoefenen bij 25 Nederlandse atletiekverenigingen. Met de Esther Vergeer Foundation zorgden we ervoor dat vijf tennisverenigingen toegankelijk werden voor kinderen met een handicap. Daarmee kunnen nog meer kinderen met en zonder beperking samen sporten en plezier maken. Kinderen met een beperking leren bovendien hun mogelijkheden kennen en functioneren in teamverband.

  • Buitenspelen: spelen is zo belangrijk voor kinderen! Spelenderwijs leren ze hun grenzen aangeven, met anderen omgaan en hun eigen en elkaars (on)mogelijkheden kennen. Soms doen kinderen met een handicap dingen net een beetje anders. Maar dat maakt niets uit. Ze doen wel gewoon mee! Daarom hebben we bijgedragen aan de Speeltuinbende, en 17 toegankelijke schoolpleinen en toegankelijke speeltuinen³.

  • Kunst & cultuur: je talent ontdekken, ontwikkelen én laten zien aan een enthousiast publiek… wie wil dat nou niet? Met onze steun aan Wij zijn 5D, Theater Babel en Theaterwerkplaats Tiuri zorgen we ervoor dat jonge acteurs, dansers en theatermakers met een beperking een goede opleiding krijgen en kunnen shinen op het podium. Ook zetten we ons in voor de toegankelijkheid van festivals, voorstellingen en locaties, zoals bij Stichting Pleinbioscoop.

²Voorheen telden we het aantal stichtingen dat een Samen naar School klas heeft opgericht. Onder een stichting vallen echter soms meerdere locaties en daarom zijn we overgegaan naar het tellen van het aantal actieve klassen.

³Daarnaast hebben we nog bijgedragen aan de realisatie van toegankelijke speelpleinen en -tuinen via de NSGK Plusregeling

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij