Menu overslaan

”Kan niet, bestaat niet”

Uit onderzoek van Movisie blijkt dat 62% van alle mensen met een beperking zich eenzaam voelt. Dat is een schokkend cijfer. Veel mensen denken: in Nederland is het toch goed geregeld? Dat klopt in zekere zin: we hebben hier speciale scholen voor kinderen met een handicap, speciale sportclubs, internaten, we bouwden zelfs een heel dorp exclusief voor mensen met een beperking, voorzien van alle gemakken.

Maar dat er zo veel in Nederland ‘speciaal’ geregeld is, is ook een probleem. Van de kinderen en jongeren voor wie wij ons inzetten, horen we dat ze nauwelijks leeftijdgenootjes in hun eigen buurt kennen doordat ze naar een speciale school ver van huis gaan. Dat ze niet kunnen meespelen omdat de speeltuin niet toegankelijk is. Dat ze bij de sportvereniging in de buurt niet welkom zijn. Het zijn vormen van - vaak onbedoelde - uitsluiting die leiden tot eenzaamheid.

Gelukkig blijkt, uit een eigen onderzoek van NSGK, dat Nederlanders er wel voor openstaan om gehandicapte kinderen de kans te geven gewoon mee te doen. Niet voor niets dragen tienduizenden donateurs en vrijwilligers elk jaar weer bij aan ons werk om dat mogelijk te maken. Met die steun realiseerden we afgelopen jaar 218 concrete projecten die kinderen met een handicap helpen om voluit mee te doen. Bijvoorbeeld door speeltuinen en sportclubs toegankelijk te maken. Het uitgangspunt daarbij wordt heel mooi verwoord door onze kinderambassadeur Merijn (14): “Kan niet, bestaat niet”.

We willen ons werk graag blijven doen de komende jaren, met nóg ambitieuzere doelen. Met een groeiende groep gevers en partners gaan we ervoor zorgen dat de nieuwe generatie kinderen en jongeren met een handicap niet uitgesloten, maar juist voluit ingesloten wordt. Hoe we dat gaan doen hebben we vastgelegd in ons meerjarenplan 2018-2020, waarover u in dit jaarverslag kunt lezen.

De eerste stappen uit dat plan hebben we in 2018 gezet. We kozen bijvoorbeeld vier kinderambassadeurs: Merijn, Robin, Marie Claire en Julian. Zij gaan Nederland vertellen waarom het zo belangrijk is dat kinderen met een handicap meedoen – want wie kunnen dat beter vertellen dan de kinderen zelf? Daarnaast mochten we zanger Douwe Bob verwelkomen als ambassadeur. Samen met Merijn liep hij de eerste editie van de Madurodam Marathon, een unieke fondsenwervende loop waarmee we in 2018 zijn gestart. Komende jaren zullen we deze minimarathon blijven organiseren om geld in te zamelen voor onze Samen naar School klassen.

Nog een belangrijk voornemen uit 2018: onze gevers in het zonnetje zetten. We deden dat bijvoorbeeld met een ‘Thankathon’ op Thanksgiving. Een dag lang belden we donateurs en vrijwilligers om hen te bedanken voor hun steun. En dat doe ik hier graag nogmaals:

Beste gevers, dankzij jullie kunnen wij kinderen en jongeren met een handicap betere kansen geven. Daarom delen we in dit jaarverslag graag onze activiteiten en resultaten met jullie. We bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen: collectanten, organisatoren, donateurs, sponsorlopers, bedrijven, vermogensfondsen, de deelnemers van de VriendenLoterij, kinderambassadeurs, (bekende) ambassadeurs en vrienden – hartelijk dank voor jullie steun in 2018. Graag blijven we ons in 2019 samen met jullie inzetten voor kinderen met een handicap. Zodat ze kunnen meedoen, en niet eenzaam hoeven te zijn.

 

Hartelijke groet,

Henk-Willem Laan
directeur/bestuurder

 

 

1 Onderzoeksbureau Kien heeft onder 532 Nederlanders vragenlijsten afgenomen. Daarmee valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproef maximaal 4,2% zal afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn). Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van ISO 20252 (marktonderzoek) en ISO 26362 (acces panels).

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij