Menu overslaan

NSGK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij NSGK hiertoe wettelijk verplicht is.

NSGK legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Periodiek zullen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch (020-6791200) of per e-mail (info@nsgk.nl) afmelden.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over ons werk. Om u bij het bezoek aan een website van NSGK te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij slechts voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website en niet voor commerciële doeleinden. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde (anonieme) informatie wordt alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan schriftelijk aan:
NSGK
Wibautstraat 2012-2014
1091 GS Amsterdam

NSGK behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.

Datum laatste wijziging: 5 december 2012

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.