Menu overslaan

Privacyverklaring

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (het Gehandicapte Kind) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van het Gehandicapte Kind. Deze Privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Het Gehandicapte Kind gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Het Gehandicapte Kind is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG.

Het Gehandicapte Kind vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs en aanvragers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Voor welke doeleinden verwerkt het Gehandicapte Kind uw persoonsgegevens?
Het Gehandicapte Kind verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, projectaanvragers- en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de vrijwilligers- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, fondsenwervingsdoeleinden;
 • het bevragen van donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • het verstrekken van financiering en aangaan van een samenwerking met projecten en partners voor het bereiken van onze missie;
 • het aangaan van samenwerking met derde partijen;
 • het archiveren en registeren van de fondsenwervingsacties waarvan de opbrengsten naar het Gehandicapte Kind gaan;
 • het archiveren, registeren en handelen van informatie- en/of beeldmateriaal dat aan het Gehandicapte Kind is verstrekt ten behoeven van publiciteit voor/over het Gehandicapte Kind;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Het Gehandicapte Kind verwerkt persoonsgegevens via onder andere de donateursservice, de website en het online portal van het Gehandicapte Kind. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van het Gehandicapte Kind. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt het Gehandicapte Kind uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Gehandicapte Kind?
Het Gehandicapte Kind verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 • interactiegegevens op sociale media (bijvoorbeeld als u een vraag stelt waarbij wij u kunnen helpen).

Het Gehandicapte Kind verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt het Gehandicapte Kind ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Het Gehandicapte Kind biedt een nieuwsbrief aan waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien wij u een e-mail sturen naar aanleiding van een actie die we hebben gedaan verzoeken wij u alsnog om uitdrukkelijke toestemming. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het Gehandicapte Kind voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Het Gehandicapte Kind gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Het Gehandicapte Kind neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het Gehandicapte Kind deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van het Gehandicapte Kind kunnen zakelijke dienstverleners (“verwerkers”) ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het Gehandicapte Kind maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze Privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Het Gehandicapte Kind kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Het Gehandicapte Kind verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Het Gehandicapte Kind bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover het Gehandicapte Kind nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor het Gehandicapte Kind) maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Wibautstraat 212-214
1091 GS Amsterdam
t.a.v. Marjolein Laamers

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past het Gehandicapte Kind passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Het Gehandicapte Kind neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Het gebruik van cookies
Het Gehandicapte Kind gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, gericht advertenties van onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Aan de hand van een zogehete "Cookie banner" kun je zelf kiezen welke cookies jij toestaat. Op deze cookie banner is het ook mogelijk om per categorie de exacte cookieverklaringen te lezen.

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Klik hieronder op uw type browser om direct meer informatie te krijgen over het uitschakelen of wissen van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra u een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert.

Welke cookies plaatst het Gehandicapte Kind?
Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

 • First-party cookies die het Gehandicapte Kind plaatst of laat plaatsen

Functionele cookies

Cookie Doel Opslagperiode
_nsgk-cookies   Functionele 'first party' cookies worden op onze website incidenteel ingezet om bij te houden of je een petitie al getekend en/of gedeeld hebt. We kunnen deze cookies gebruiken om het bezoek aan onze website prettiger te maken. Hierbij leggen we enkel vast op welke datum welke handeling is verricht en worden er geen persoonlijke gegevens vastgelegd. Max 2 jaar

Niet-functionele cookies

Cookie Doel Opslagperiode

__utma,

__utmb,

__utmc en andere __utm-cookies

Het Gehandicapte Kind maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina's je daarop bekijkt. Het Gehandicapte Kindgebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, om 'traffic'-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers heeft) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten. Max 1 jaar

AWSALB
BCReferrerOverrule
BCSessionID

Het Gehandicapte Kind gebruikt Blueconic om de gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. De cookies die worden geplaatst bevatten geanonimiseerde gegevens over tijd en de handelingen die je verricht op onze website. Max 2 jaar
 • Third-party cookies die NSGK plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies

Cookie Doel Opslagperiode
AddThis, Facebook, Google, Twitter   Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Google, Twitter en AddThis, zodat je eenvoudig NSGK-nieuws met vrienden kan delen. Deze sociale netwerken zijn verbonden met webservers die jouw gedrag op onze website kunnen volgen en combineren met andere informatie van andere websites. Max 1 jaar
Adform, DoubleClick Tussenpartijen voor advertenties naar de NSGK-website. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of je bepaalde advertenties al hebt gezien. 18 maanden
Facebook Custom Audience Tussenpartij voor advertenties naar de NSGK-website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of je bepaalde advertenties al hebt gezien. Max 1 jaar
Google AdWords conversion Cookies geplaatst door Google AdWords geven aan of je de handeling hebt verricht waar de AdWords advertentie voor is geplaatst. Max 2 jaar
 • Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service op basis van gebruikersfeedback te bouwen en onderhouden. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, type (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker.

Privacybeleid van derden
Op de website van het Gehandicapte Kind kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij het Gehandicapte Kind behorende, websites. Het Gehandicapte Kind kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
Het Gehandicapte Kind werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch contact opneemt met het Gehandicapte Kind, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coachingsdoeleinden. Tevens worden telefoongesprekken met als doelstelling het werven van donateurs opgenomen, ter controle. Na gebruik verwijderen wij het opgenomen gesprek.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Het Gehandicapte Kind behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd: 23 juni 2020

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij