Menu overslaan

Kinderen en jongeren helpen elkaar met ‘SamenSporten’

SamenSporten is een initiatief waarbij kinderen en jongeren met en zonder beperking sámen een trainingsprogramma volgen. In 2014 trainden twintig kinderen en jongeren met een beperking gedurende zes weken samen met een trainingsmaatje. Als duo werkten ze aan een sportieve mijlpaal: de finish halen bij de Golden Tenloop Delft.

 

Grenzen verleggen

Initiatiefneemsters en trainsters Myra Hillebrink en Lilian Maas-Arts vertellen waarom samen sporten zo belangrijk is. ‘Het doel van SamenSporten is om kinderen en jongeren met en zonder beperking te laten ervaren hoe leuk het is om samen te sporten. We dagen ze uit hun grenzen te verleggen, zowel op sportief als sociaal-emotioneel gebied. Plezier in het bewegen staat voorop. Maar er is ook aandacht voor samenspel, het omgaan met elkaar en elkaars beperkingen, het denken in mogelijkheden. De eigenwaarde en het lichaamsbewustzijn wordt erdoor vergroot. Het doel op langere termijn is om kinderen met een beperking mee te laten sporten bij een reguliere sportvereniging.’ Heeft SamenSporten in 2014 deze doelstellingen gehaald?

 

Zelfredzamer en positiever zelfbeeld

In totaal deden er twintig kinderen met een beperking mee, verdeeld over drie groepen. De eerste groep bestond uit twaalf kinderen met een beperking in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. Groep twee en drie had acht deelnemers van 12 tot 20 jaar. Iedere deelnemer vormde een duo met een beweegmaatje. Alle veertig deelnemers hebben als afsluiting meegedaan aan de Golden Tenloop en iedereen heeft op eigen kracht de finish gehaald! De kinderen zijn heel trots op hun prestatie, net als hun ouders. Sommigen van hen hadden vooraf niet gedacht dat hun kind dit zou kunnen en waren blij verrast. Eén van de ouders vertelt: ‘Dit betekent veel voor mijn kind. Het maakt hem zelfredzamer en hij heeft een positiever zelfbeeld gekregen.’

 

Bijna allemaal doorgestroomd naar regulier sporten

Hoe is het hen vergaan ná de Golden Tenloop? Van de eerste groep sporten nu zes van de twaalf kinderen met een beperking (50%) wekelijks bij handbal, judo of zwemmen. Samen met de begeleiders van het project zoeken nog drie kinderen (33%) welke sport zij zouden willen beoefenen en die praktisch haalbaar is voor ouders en kind. Bij de overige drie (33%) spelen factoren als leeftijd (5-6 jaar) en praktische belemmeringen vanuit de thuissituatie een rol, waardoor sporten op dit moment lastig is. Van groep twee en drie sporten nu álle jongeren wekelijks bij een atletiekvereniging en twee jongens hockeyen in een G-team. De meesten zijn dus doorgestroomd naar regulier sporten. En de maatjes zonder beperking? Die hebben een positiever beeld van de mogelijkheden van leeftijdgenoten met een beperking. Een aantal heeft nog steeds contact.

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij