Menu overslaan

Het Gehandicapte Kind respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij NSGK hiertoe wettelijk verplicht is.

Het Gehandicapte Kind legt uw gegevens vast voor de uitvoering van communicatie via e-mailberichten. Periodiek zullen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch (020-6791200) of per e-mail (info@nsgk.nl) afmelden.

Uw gegevens zullen wij inzetten voor communicatie via nieuwsbrieven, automatische e-mailcampagnes en of servicemails. Gegevens met betrekking tot uw gedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de communicatie over ons werk. Deze informatie gebruiken wij niet voor commerciële doeleinden. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde (anonieme) informatie wordt alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan schriftelijk aan: 

Het Gehandicapte Kind
Wibautstraat 212-214
1091 GS Amsterdam

Het Gehandicapte Kind behoudt zicht het recht voor deze Algemene voorwaarden voor nieuwsbrief inschrijvingen te wijzigen.

Datum laatste wijziging: 20 september 2019

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij