Menu overslaan

Achtergrondinformatie NSGK Collecte

De landelijke collecteweek van NSGK vindt elk jaar plaats in de derde week van november; in 2018 van 12 tot en met 17 november. Een team van ruim 12.000 vrijwilligers zet zich in om tijdens die week zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Binnen het collecteteam zijn de taken verdeeld tussen organisatoren en collectanten.

Organisatoren

Organisatoren zijn de spil van de collecte in hun eigen wijk of woonplaats. Zij zorgen ervoor dat iedereen de benodigde materialen ontvangt, zoals collectebussen en legitimatiebewijzen. Na afloop van de collecte zorgen de organisatoren voor een goede financiële afwikkeling. Zij nemen de bussen in ontvangst, tellen samen met de collectanten het geld en storten het bij de bank. Daarnaast werft de organisator collectanten en heeft vaak contact met de lokale media om die op de hoogte te houden van de NSGK Collecte. Kortom: als organisator zorgt u ervoor dat de collecte in uw wijk of woonplaats in goede banen wordt geleid.

Collectanten

Collectanten gaan tijdens de collecteweek op pad in hun eigen straat of wijk. Zij gaan langs de deuren om een bijdrage te vragen voor kinderen en jongeren met een handicap. De benodigde materialen daarvoor krijgen zij van de plaatselijke organisator: onder andere een verzegelde collectebus, een legitimatiebewijs, folders over NSGK en natuurlijk tips en aanwijzingen om de collecte tot een succes te maken. Na afloop telt de collectant samen met de organisator de inhoud van zijn bus en tekent voor de opbrengst. Als collectant kunt u dus met een paar uurtjes van uw tijd een belangrijke bijdrage leveren aan het werk van NSGK.

Wilt u ook iets doen voor kinderen en jongeren met een handicap? Dan bent u van harte welkom als collectant of als organisator in ons collecteteam. Klik hier om u aan te melden.

NSGK collecteweek.

Collecteprotocol

Zoals alle collecterende goede doelen moet NSGK sinds 2009 voldoen aan het collecteprotocol. Dit zijn regels die Stichting Collecteplan heeft opgesteld voor de organisatie van de collecte. De regels zijn erop gericht om fraude of misbruik te voorkomen. Aan de meeste van de regels voldeed NSGK al en er waren in 2009 dan ook slechts enkele veranderingen voor de collectevrijwilligers.

Opbrengst NSGK Collecte

Dankzij de geweldige inzet van de circa 12.000 collectevrijwilligers wist NSGK in 2017 €853.180 op te halen. NSGK streeft ernaar om in 2018 nog meer geld op te halen, zodat we nog meer mooie projecten kunnen realiseren voor kinderen en jongeren met een beperking. Wilt u ook meehelpen als vrijwilliger? Al met een paar uur van uw tijd kunt u een belangrijke bijdrage leveren. Klik hier om u aan te melden.

Voortaan (contactloos) pinnen bij de collectant

Het komt regelmatig voor dat mensen wel willen geven aan de collectant, maar geen kleingeld in huis hebben. Daar is nu een oplossing voor! Want met de nieuwe hypermoderne collectebus kun je niet alleen contant doneren, maar ook (contactloos) pinnen! NSGK doet mee met de pilot Collecte 2.0 en dat betekent dat een deel van onze collectanten ook met deze nieuwe collectebus, waarbij veiligheid en anonimiteit centraal staan, op pad gaan. Meer informatie over deze pilot vindt u hier. 

Collectenieuws

Alle vrijwilligers van NSGK ontvangen een keer per jaar onze collectenieuwsbrief met actuele informatie over de collecte en ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.