Menu overslaan

Aan de deur

Wat zegt u aan de deur? Bijvoorbeeld: Het is de collecte-week van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Geef aan dat de collecte bestemd is voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Bied indien mogelijk het foldertje aan. In de folder zit ook een machtigingskaartje dat direct in de collectebus gedeponeerd kan worden. Het is ook mogelijk per SMS een bedrag te doneren. Handig aan deuren waar geen contant geld voorhanden is. Meer informatie hierover staat in de infofolder.

Respecteer mensen die hun reden hebben om niets te geven.

Beste tijd

De beste tijd om te collecteren is over het algemeen tussen vier en acht uur ’s avonds of zaterdag overdag.

Nee/nee, nee/ja sticker

Wilt u bij woningen met een nee/nee sticker of een nee/ja sticker op de brievenbus geen folder in de bus doen? Let u ook op de 'NEE, geen collectes' stickers op de deuren.

Niet thuis

Wanneer u de bewoners niet thuis treft, kunt u de folder in de bus doen of... wat natuurlijk nog beter is, het op een ander tijdstip nog eens proberen.

Naam NSGK voluit

Let op: wilt u onze naam voluit noemen:
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en niet onze afkorting NSGK. Dat laatste kan verwarring geven met andere fondsen.

Waar collecteren

Collecteer in de afgesproken straten en in de afgesproken week.

Legitimatie

Controleer of uw gegevens op het legitimatiebewijs kloppen en draag het zichtbaar tijdens het collecteren.

Inleveren collectebus

Achterop uw legitimatiebewijs staat informatie over waar en wanneer u de collectebus kunt inleveren en de inhoud samen met u of de organisator en een 2e persoon geteld wordt. Wilt u na afloop uw legitimatiebewijs inleveren bij uw organisator?

Vragen/problemen

Bij vragen en problemen kunt u contact opnemen met uw organisator (in uw woonplaats/wijk) of het NSGK-kantoor via tel. (020) 679 12 00.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.