Menu overslaan

Sporten is niet alleen leuk en gezond; samen sporten is ook een goede manier om contact te maken tussen kinderen met en zonder handicap. Dat werd bewezen in ons project Samen Sporten Delft. Kinderen en jongeren met een beperking volgden in 2014 een trainingsprogramma samen met een trainingsmaatje zonder beperking. Als duo werkten ze aan een sportieve mijlpaal: meedoen aan de Golden Tenloop. Iedereen haalde de finish en aantal van hen heeft nog steeds contact. ‘Dit betekent veel voor mijn kind. Het maakt hem zelfredzamer en hij heeft een positiever zelfbeeld gekregen.’

Initiatiefneemsters en trainsters Myra Hillebrink en Lilian Maas-Arts vertellen waarom samen sporten zo belangrijk is. ‘Het doel is om kinderen en jongeren met en zonder beperking te laten ervaren hoe leuk het is om samen te sporten. We dagen ze uit hun grenzen te verleggen, zowel op sportief als sociaal-emotioneel gebied. Plezier in het bewegen staat voorop. Maar er is ook aandacht voor samenspel, het omgaan met elkaar en elkaars beperkingen, het denken in mogelijkheden. De eigenwaarde en het lichaamsbewustzijn worden erdoor vergroot. Het doel op langere termijn is om kinderen met een beperking mee te laten sporten bij een reguliere sportvereniging.’ 

Samen rennen

Heeft SamenSporten deze doelstellingen gehaald?

In totaal deden er twintig kinderen met een beperking mee, verdeeld over drie groepen. De eerste groep bestond uit twaalf kinderen met een beperking in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. Groep twee en drie had acht deelnemers van 12 tot 20 jaar. Iedere deelnemer vormde een duo met een beweegmaatje. Alle veertig deelnemers hebben als afsluiting meegedaan aan de Golden Tenloop en iedereen heeft op eigen kracht de finish gehaald! De kinderen zijn heel trots op hun prestatie, net als hun ouders. Sommigen van hen hadden vooraf niet gedacht dat hun kind dit zou kunnen en waren blij verrast. Eén van de ouders vertelt: ‘Dit betekent veel voor mijn kind. Het maakt hem zelfredzamer en hij heeft een positiever zelfbeeld gekregen.’

Hoe is het hen vergaan ná de Golden Tenloop?

In 2015 deden we een inventarisatie. Van de eerste groep gingen zes van de twaalf kinderen met een beperking wekelijks sporten bij handbal, judo of zwemmen. Samen met de begeleiders van het project zochten nog drie kinderen op dat moment welke sport zij zouden wilden gaan beoefenen. Bij de overige drie speelden factoren als leeftijd (5-6 jaar) en praktische belemmeringen vanuit de thuissituatie een rol, waardoor sporten op dat moment lastig was. Van groep twee en drie sportten álle jongeren wekelijks bij een atletiekvereniging en twee jongens hockeyden in een G-team. De meesten zijn dus doorgestroomd naar regulier sporten. En de maatjes zonder beperking? Die hebben een positiever beeld van de mogelijkheden van leeftijdgenoten met een beperking. Een aantal heeft nog steeds contact.

Beter Samen.

Lees ook:

 • Verhaal 34

  Heeft u iets over voor...?

  Ja, ze komen liefst rond etenstijd. En nee, dat vinden de mensen niet altijd leuk. Maar onze collectanten gaan tóch langs de deuren – omdat ze vinden dat NSGK alle steun verdient. Lotje&co zette vier enthousiaste collectanten met hun kinderen in de spotlights.

 • Verhaal 36

  Liefdesverklaring aan Brigitte

  Nog maar een paar jaar geleden stuurde journalist en schrijver Guido Bindels (59) een NSGK-collectante die aan de deur kwam onverrichter zake weg. Een organisatie voor gehandicapte kinderen steunen? Nee, dankjewel. Zijn dochter Brigitte mocht dan ernstig gehandicapt zijn, dáár wilde hij liever niets mee te maken hebben. Nu schenkt hij een deel van de opbrengst van zijn nieuwste boek “Brigitte” aan NSGK.

 • Verhaal 3

  Dennis Wilt

  Hun gehandicapte zoon stierf, hun dochter kreeg leukemie en hun andere zoon heeft ADHD. Weerman Dennis Wilt (44) en zijn vrouw Diane zijn hun onbevangenheid wel kwijtgeraakt.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.