Menu overslaan

Coaches gezocht voor het Viertaal College in Amsterdam!

Veel jongeren met een handicap of chronische ziekte hebben een eigen glazen plafond. Dat plafond ontstaat, omdat ze bijvoorbeeld veel voor hun kiezen hebben gehad of in een kleine wereld hebben geleefd. Het belemmert hen in het volwaardig volwassen worden, om uit te groeien tot de persoon die zij werkelijk zijn. Op eigen kracht kunnen ze dit plafond vaak moeilijk doorbreken. Daarom zoeken we coaches waarmee zij die stap wel kunnen zetten. Op dit moment voor het Viertaal College in Amsterdam.

Viertaal wil haar VMBO-leerlingen in het derde en vierde jaar een extra steun in de rug geven bij de voorbereiding op hun vervolgstudie. De overgang van kleinschalig speciaal onderwijs naar een groot regulier MBO is groot. Door leerlingen te laten samenwerken met een coach wil het Viertaal College hen meer bewustzijn, zelfvertrouwen en motivatie meegeven om die stap tot een succes te maken. De verwachting is dat ongeveer 15-20 leerlingen met een coach willen werken aan hun toekomst. Wil jij een Amsterdamse Viertaal-leerling begeleiden naar de volgende fase in zijn opleiding? 

Meld je hier aan als NSGK-Jongerencoach!

Om wat voor jongeren gaat het?

Het Viertaal College in Amsterdam begeleidt leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, autisme of gehoorproblemen. De leerlingen in de bovenbouw die ervoor kiezen om met een coach aan de slag te gaan, bereiden zich voor op hun profielkeuze en de overstap naar het MBO. Veel leerlingen weten nog niet welke talenten zij hebben, waar ze blij van worden en wat ze willen met hun toekomst.

Wat voor coaches zoekt Viertaal?

Viertaal zoekt coaches die hun leerlingen helpen om hun ambities te ontdekken en waar te maken. Je hoeft nog geen ervaring te hebben als coach, maar wel de capaciteiten bezitten om echt te luisteren naar jongeren en hen als gelijkwaardige partner te ondersteunen bij het behalen van hun zelfgekozen doelen.

Viertaal jongerencoaches:

·      hebben HBO werk- en/of denkniveau;

·      zijn positief, oplossingsgericht en enthousiast;

·      hebben affiniteit met jongeren;

·      kunnen veiligheid en steun bieden;

·      hebben coachcapaciteiten en bij voorkeur coachervaring;

·      beschikken over een netwerk in het bedrijfsleven;

·      delen de visie van NSGK Jongerencoach;

·      zetten zich minimaal een jaar op vrijwillige basis in om een Viertaal-leerling te coachen op school in Amsterdam;

·      hebben de ruimte om hun coachee in het begin wekelijks en later een keer per twee weken te ontmoeten;

·      willen meedoen aan een training van vier dagdelen en drie intervisiebijeenkomsten.

Hoe ziet het coachingstraject eruit?

Het coachingstraject start begin november 2017 en eindigt in oktober 2018. De coaching is gericht op het maken van een profiel- en /of vervolgstudiekeuze. Gesprekken met je coachee vinden plaats onder of vlak na schooltijd.

Je start met het beter leren kennen van de jongere: Wat vindt hij leuk? Wanneer voelt hij zich prettig? Waar liggen zijn kwaliteiten? Hoe ziet zijn toekomstdroom eruit?

Vervolgens help je de jongere bij het formuleren van zijn doel: wat wil hij aan het einde van het coachtraject bereikt hebben? En wat is daarvoor nodig?

Daarmee ga je samen met je coachee aan de slag.

Zo nodig ga je er samen op uit, naar een open dag of je voert samen een netwerkgesprek.

Lukt het je om een snuffelstage te organiseren? Dat is zeer welkom.

Aan het einde van het coachingstraject kijk je samen terug op wat de jongere heeft bereikt.

Tijdens de coaching word je begeleid door een coach coördinator en de trajecten worden zorgvuldig geëvalueerd.

Hoe ziet de selectieprocedure en training eruit?

Wil je meer weten?

Neem contact op met: Gigi Dingler, projectleider NSGK Jongerencoach

T 06 421 56 446

E contact@gigidingler.nl

Training

Als coach krijg je van ons een training Persoonlijke Toekomstplanning, een positieve methode om samen inzicht te krijgen in wie de jongere is, wat hij wil en hoe hij dat kan organiseren.

De trainingsbijeenkomsten vinden plaats op:

- vrijdag 8 september 2017 (10-17 uur) -> extra eerste trainingsbijeenkomst is ingelast op 25 september 2017

- donderdag 28 september (16-20 uur)

- donderdag 12 oktober (16-20 uur)

En ook gedurende het traject krijg je natuurlijk de nodige begeleiding van ons: individueel en door middel van intervisies.

Van alle coaches wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

De kosten voor de training zijn €250, daarvan ontvang je €150 retour na afronding van je coachingstraject. De resterende €100 is een investering in jezelf en bedoeld als tegemoetkoming in de trainingskosten die een veelvoud zijn van dit bedrag.

Deelnemers ontvangen een handboek en hun reiskosten voor de training en de coachingsgesprekken worden vergoed.

Meer lezen over wat jij kunt betekenen als coach? Lees hier de informatie over NSGK Jongerencoach voor jongeren.
Heb jij interesse om coach te worden voor het Viertaal College? Meld je dan hier aan.
Banner foto laag

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.