Menu overslaan

Steunpunt onderwijs

Ouders van leerlingen met een beperking die kiezen voor regulier onderwijs, lopen vaak vast in die keuze. Ze kunnen bijvoorbeeld geen school vinden die openstaat voor hun kind. Of het kost moeite om de noodzakelijke aanpassingen en zorg te regelen. En veel ouders raken de weg kwijt in de wirwar aan instanties en regelingen. Met ons Steunpunt Onderwijs helpen we deze ouders. Ook jongeren met een beperking die vastlopen in het reguliere onderwijs, kunnen een beroep op ons doen.

We bieden concrete hulp in de vorm van kennis en advies, bijvoorbeeld over wetten en verdragen. Ook helpen we ouders en leerlingen om hun vaardigheden en houding zodanig te versterken dat ze beter kunnen opkomen voor hun belang.

Voor wie?

  • Ouders van kinderen met een handicap die hun kind graag naar het reguliere onderwijs willen laten gaan maar daarbij vastlopen. Ook ouders die voorschoolse educatie zoeken, kunnen bij ons terecht.
  • Jongeren en jongvolwassenen met een handicap die naar het reguliere onderwijs willen gaan en daarbij vastlopen.

Voorwaarde voor onze hulp is dat ouders/jongeren zich actief opstellen en zelf al binnen hun mogelijkheden hebben gezocht naar oplossingen.

Wat bieden we?

  • Advies over wet- en regelgeving
  • Hulp bij het formuleren van een brief
  • Verhelderen van de vraag en de situatie
  • Verwijzen naar juridische ondersteuning
  • Voorbereiden op gesprekken met school, jeugdzorg, WMO, vervoer, gemeente (leerplicht), onderwijsinspectie, etc.
  • Aanwezig zijn bij bijeenkomsten van ouders om antwoord te geven op vragen die er leven
  • Advies over andere vormen van (onafhankelijke) ondersteuning
"José van het Steunpunt Onderwijs was aanwezig bij ons gesprek met de basisschooldirecteur. Een zeer belangrijk gesprek over onderwijs voor onze zoon Koen, die al meer dan anderhalf jaar niet naar school gaat. Met haar doelgerichte inbreng en al haar kennis op het gebied van onderwijs, maakt José het verschil voor de toekomst van onze Koen."
Jenny Crezee

Meer over inclusief onderwijs

Wil je meer weten over inclusief onderwijs? Kijk dan ook eens bij deze organisaties:

In1school zet zich in voor het recht op inclusief onderwijs, onder andere door schendingen aan te vechten voor de rechter. Op de website van In1school is veel informatie te vinden over inclusief onderwijs. In1school is een initiatief van NSGK.

Handicap + studie is een expertisecentrum dat hogescholen en universiteiten helpt bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking.

Samen naar School helpt bij de oprichting van speciale klassen voor kinderen met een (ernstig meervoudige) beperking binnen een reguliere school. Samen naar School is een initiatief van NSGK.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.