Menu overslaan

NSGK Samen naar School

In Nederland is het onderwijs voor kinderen met én zonder handicap gescheiden. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, volgen kinderen met een handicap onderwijs samen met andere gehandicapte kinderen. Hierdoor komen kinderen met en zonder handicap elkaar niet tegen en leren ze niet hoe leuk het kan zijn om met elkaar samen te leven. NSGK wil hier verandering in brengen met een bijzonder project: NSGK Samen naar School.

NSGK wil zo'n 20 aangepaste klassen helpen oprichten, verspreid door Nederland, waar kinderen met een (meervoudige) beperking naar een gewone basisschool gaan. Waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. En als het niet mogelijk is hebben ze hun eigen klas met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Jan Franssen, coördinator van het NSGK Samen naar School-project, vertelt:

 ‘NSGK zet zich in voor een samenleving waarin iedereen op z’n eigen manier volwaardig meedoet. Onderwijs vormt de basis van zo’n samenleving. Mensen denken vaak: kinderen met een handicap kúnnen toch helemaal niet naar een gewone school? Want wat zie je het eerst als je iemand met een handicap ontmoet? Dat hij iets níet kan. Pas als je elkaar beter leert kennen, zie je dat hij ook allerlei dingen wél kan. Bij de projecten die NSGK anno 2015 ontwikkelt, is ontmoeting dan ook ons sterkste wapen. Ik bedoel: je hoeft kinderen niet te vertellen dat het leuk is om met elkaar te spelen; dat dóen ze gewoon. Dus zorgt NSGK dat kinderen met en zonder handicap elkaar tegenkomen. Samen spelen, samen naar school gaan, samen sporten. Dan zien ze vanzelf dat ze van alles met elkaar kunnen.’’

Wederzijds leren

NSGK Samen naar school is geïnspireerd op ‘Stichting Klas op Wielen ’, een initiatief van Roeland Vollaard en mede mogelijk gemaakt door NSGK. Dankzij deze stichting gaan in Alkmaar sinds 2011 kinderen met én zonder handicaps elke dag samen naar school.

 ‘Ik zie bij ons op school dagelijks dat kinderen met én zonder handicap veel van elkaar kunnen leren. Voor beiden kanten is het contact heel belangrijk. De reguliere leerlingen leren hoe het is om een handicap te hebben en hoe hiermee om te gaan. Andersom worden de kinderen met een handicap uit hun isolement gehaald. Ze worden niet alleen meer geprikkeld, maar kunnen ook meer prikkels aan. Je ziet ze groeien’.

‘Als kinderen van jongs af aan samen opgroeien, vinden ze het later ook heel gewoon om met elkaar te leven. Want hoe leer je samenleven als je de ander nooit tegenkomt? Het onderwijs zou daar veel meer op moeten inspelen. Een school die leert dat niemand wordt buitengesloten, bereidt voor op een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten.’ 

Jubileumproject

In ons jubileumjaar 2015 zijn we gestart met ons jubileumproject NSGK Samen naar School. We bieden financiële en praktische steun bij de opstart van zo'n twintig ‘Samen naar school’ klassen.

Wilt u zelf een Samen naar School klas starten, of wilt u meer informatie over het project? Neemt u dan contact op met projectleider Joke Visser via jvisser@nsgk.nl.

Wilt u ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap steunen? Dat kan snel, veilig en gemakkelijk met een online gift. Hartelijk dank!

Lees meer over NSGK Samen naar School

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.