Menu overslaan

Wilt u als atletiekvereniging één of meer RaceRunners aanschaffen? Of wilt u als bedrijf, serviceclub of particulier een atletiekvereniging helpen bij de aanschaf van RaceRunners? Het Foppe Fonds en NSGK helpen graag mee!

Het Foppe Fonds en NSGK dragen elk maximaal € 2.500 bij, onder voorwaarde dat u ditzelfde bedrag bijdraagt. Voor het maximale totaalbedrag van € 7.500 kunt u drie RaceRunners aanschaffen. Wilt u dat samen met ons mogelijk maken? Dan kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en mailen naar racerunning@nsgk.nl.

Voorwaarden

Het Foppe Fonds en NSGK stellen de volgende voorwaarden aan een bijdrage:

 • De regeling geldt voor verenigingen waar (ook) mensen zonder beperking sporten.
 • De atletiekvereniging dient zelf één derde van het benodigde totaalbedrag in te brengen.
 • Een atletiekvereniging kan het benodigde derde deel uit eigen middelen financieren of verkrijgen als donatie/gift van serviceclub, bedrijf of particulier.
 • Per atletiekvereniging dragen het Foppe Fonds en NSGK ieder maximaal € 2.500 bij.
 • Wordt de eigen bijdrage ingezameld met een fondsenwervende actie? Dan wordt de aanvraag minimaal een maand voor deze actie ingediend.
 • De atletiekvereniging, serviceclub en/of het bedrijf geeft voor, tijdens en na de inzamelingsactie publiciteit aan de bijdrage van NSGK en het Foppe Fonds.
 • De eigen bijdrage van de vereniging (of het ingezamelde bedrag of de gift)  wordt overgemaakt naar NSGK. Het totaalbedrag wordt dan binnen drie weken overgemaakt aan de atletiekverening.
 • De atletiekvereniging wendt het toegekende bedrag aan voor de aanschaf van RaceRunners.
 • Als na de aanschaf van RaceRunners een deel van bedrag over is, reserveert de vereniging dit voor onderhoud, aanschaf accessoires of andere toekomstige kosten voor de RaceRunners.
 • De atletiekvereniging rapporteert desgevraagd achteraf aan NSGK, onder meer met kopieën van facturen.
 • In alle relevante communicatiemiddelen van de vereniging (en, indien van toepassing, van de serviceclub of het bedrijf) wordt de bijdrage van NSGK en het Foppe Fonds genoemd, waar mogelijk met beide logo’s. Deze voorwaarde wordt hieronder toegelicht.

Toelichting communicatievoorwaarden

Samen met u maken we van RaceRunning een sport van betekenis. Daarom vragen we van u om onze samenwerking overal uit te dragen: in het clubblad of de ledenbrief van de vereniging, op uw website, op het sponsorbord, tijdens de ledenvergadering. Hoe meer bekendheid u geeft aan onze bijdrage, hoe makkelijker andere verenigingen ons weten te vinden. Én hoe makkelijker wij fondsen kunnen werven voor nog meer RaceRunners. Want NSGK kan haar werk alleen maar doen dankzij donaties.

Op www.nsgk.nl/publiciteit vindt u onze logo’s en een aantal tips voor uw communicatie. De communicatie wordt altijd afgestemd met de communicatie-afdeling van NSGK. Door het ondertekenen van de aanvraag gaat u hiermee akkoord.  

Goed om te weten

NSGK neemt uw aanvraag binnen een week in behandeling.

Het ingezamelde bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 0334 4334 44 van NSGK. Houdt u rekening met een gemiddelde afhandelingstijd van twee à drie weken vanaf het moment dat het bedrag op onze rekening staat.

Verwacht u meer kosten te moeten maken voor RaceRunning dan de maximale 7.500 euro van deze regeling? Bijvoorbeeld voor het toegankelijk maken van de faciliteiten van de vereniging, het organiseren van een evenement of de aanschaf van extra RaceRunners? Neemt u dan contact op met NSGK. Wij denken graag met u mee over mogelijkheden voor extra financiering.

Voor vragen of overleg kunt u bellen of mailen met Maartje Terwindt, tel. 020-6791200, e-mail mterwindt@nsgk.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.