Menu overslaan

Onderzoek Samen naar School

Voor ouders en begeleiders van kinderen die naar de Samen naar School klas gaan, is er geen twijfel over mogelijk: zij ervaren dat Samen naar School ervoor zorgt dat hun kinderen overdag alerter zijn en ’s nachts beter slapen. In de praktijk zien zij dat hun kinderen grote sprongen in hun ontwikkeling maken, doordat zij veel leren van leeftijdsgenootjes zonder beperkingen en doordat er veel persoonlijke aandacht is voor hun kind. 

Deze ervaringen uit de praktijk worden nog niet door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Hierin komt binnenkort verandering. Van september 2015 tot maart 2018 voert Sanne Everaarts van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een door NSGK ondersteund onderzoek uit. Zij onderzoekt wat de meetbare effecten van Samen naar School zijn op de ontwikkeling van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en op de tevredenheid van hun ouders en begeleiders, en welke factoren daaraan bijdragen. Ook onderzoekt zij op welke wijze het project de houding van andere direct betrokkenen beïnvloedt, zoals van leerkrachten, leerlingen en ouders van de basisschool, ten opzichte van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Onderzoeker Sanne Everaarts: “Het vaststellen van de succesfactoren en het effect van Samen naar School is belangrijk om verdere integratie van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen in Nederland te bevorderen. Bovendien kunnen door het onderzoek ook andere, soortgelijke projecten, leren en profiteren van de ervaringen van het Samen naar School project.”

Het onderzoek wordt vanuit de basiseenheid orthopedagogiek van de RUG begeleid door Dr. Anke de Boer (universitair docent) en Dr. Annette van der Putten (universitair hoofddocent). Zij hebben hun sporen verdiend in orthopedagogisch onderzoek en hebben verschillende wetenschappelijke publicaties op hun naam staan. Daarnaast is een begeleidingsgroep opgericht, bestaande uit mensen met expertise op het snijvlak van onderwijs en kinderen met een ernstig meervoudige beperking. De begeleidingsgroep bestaat uit Mia Nijland (Platform EMG), Sabina Kef (Vrije Universiteit), Roeland Vollaard (Klas op Wielen), Marjon de Vries (st. Bram), Joke Visser (projectleider Samen naar School) en Jan Franssen (NSGK).

SWIFT

SWIFT staat voor ‘School Wide Integrated Framework for Transformation’, een programma om scholen in de VS te transformeren tot een inclusieve school. Uit vele onderzoeken is gebleken dat de leerprestaties van alle kinderen verbeteren als kinderen met en zonder beperking samen leren. Op de website van SWIFT staat wetenschappelijke literatuur, een model voor verandering, links naar filmpjes en veel meer inspiratie: www.swiftschools.org 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.