Menu overslaan

Gemiddeld bestaat niet

De gemiddelde leerling bestaat niet; elk kind heeft andere vaardigheden, behoeftes en interesses. Dus als je het onderwijs ontwerpt voor de gemiddelde leerling, is het voor geen enkele leerling optimaal. Maar als je het curriculum ontwerpt met het hele scala van leerlingen voor ogen, dan krijgt elke leerling de kans om zich maximaal te ontwikkelen. Universal design for learning (UDL) is de methode om dat te doen.

Computerende jongen achter aangepast tafel

Diversiteit als norm

UDL gaat niet uit van het gemiddelde maar neemt de diversiteit van leerlingen als norm. Met UDL als blauwdruk kan elke school haar doelen, werkvormen, materialen en toetsen geschikt maken voor iedereen. Geen ‘one-size-fits-all’ maar eerder een flexibele basis waarmee de leerkracht onderwijs op maat kan bieden voor elke individuele leerling.

We helpen u op weg

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor inclusief onderwijs – onderwijs waarin alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of handicap, samen les krijgen. UDL is een methode die dat mogelijk maakt. Daarom beginnen we in samenwerking met UDL Nederland een pilotproject om op vijf basisscholen en twee pabo’s de UDL-methode te implementeren.

Hoe pakken we dat aan?

Samen met u bekijken we hoe UDL kan worden toegepast in uw school, en stap voor stap helpen we u bij dat proces. De voorbereidingen daarvoor starten aan het einde van het huidige schooljaar. In het schooljaar 2017-2018 gaan we daadwerkelijk aan de slag om uw lespraktijk ‘UDL-proof’ te maken.

Foto Irma van Slooten

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Irma van Slooten: irma@udlnederland.nl, 06-45 606 370. 

 

Kinderen bij boekenkast

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.