Menu overslaan

Gemiddeld bestaat niet

De gemiddelde leerling bestaat niet; elk kind heeft andere vaardigheden, behoeftes en interesses. Dus als je het onderwijs ontwerpt voor de gemiddelde leerling, is het voor geen enkele leerling optimaal. Maar als je het curriculum ontwerpt met het hele scala van leerlingen voor ogen, dan krijgt elke leerling de kans om zich maximaal te ontwikkelen. Universal design for learning (UDL) is de methode om dat te doen.

Computerende jongen achter aangepast tafel

Diversiteit als norm

UDL gaat niet uit van het gemiddelde maar neemt de diversiteit van leerlingen als norm. Met UDL als blauwdruk kan elke school haar doelen, werkvormen, materialen en toetsen geschikt maken voor iedereen. Geen ‘one-size-fits-all’ maar eerder een flexibele basis waarmee de leerkracht onderwijs op maat kan bieden voor elke individuele leerling.

Kinderen bij boekenkast

Massamaatwerk

UDL gaat uit van 3 principes:
1. Sluit aan bij de interesses en intrinsieke motivatie van de leerling.
2. Bied lesstof op verschillende manieren aan.
3. Bied verschillende mogelijkheden om de verworven kennis en vaardigheden te demonstreren.

De principes zijn geënt op neuropsychologisch onderzoek. Daaruit blijkt dat er bij het leren drie hersennetwerken actief zijn: het affectieve netwerk (waarom leer je), het herkenningsnetwerk (wat leer je) en het strategische netwerk (hoe leer je). Iedereen die leert gebruikt deze drie netwerken. Maar hoe je ze gebruikt, verschilt van persoon tot persoon. UDL gaat uit van deze wetmatigheden en houdt rekening met de verschillen hierin tussen lerenden. Hierdoor ontstaat algemeen onderwijs dat flexibel genoeg is om de verschillen tussen leerlingen op te vangen. Kortom, massamaatwerk!

 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.