Menu overslaan

Jaarrapport

Het NSGK Jaarrapport 2013 (jaarverslag en jaarrekening) is een voorbeeld van de openheid en integriteit die NSGK in haar werk nastreeft. In het jaarrapport geven we tekst en uitleg over ons financiële beleid en een inhoudelijke toelichting op onze projecten, resultaten en bestedingen. U kunt het volledige jaarrapport hier downloaden als PDF (2 MB) of direct online bekijken

Download hier een samenvatting van het jaarrapport (500kb).
Download hier een overzicht van onze projecten in 2013 (115 kb)

Meerjarenplan

Wat is de missie van NSGK in de samenleving? Welke doelen willen we de komende jaren bereiken en hoe pakken we dat aan? In ons meerjarenkader leest u meer over onze plannen tot en met 2015. Download hier ons meerjarenkader.

Nieuwsbrieven

E-mail

4 keer per jaar stuurt NSGK een digitale nieuwsbrief uit. Daarin leest u wat wij, mede dankzij uw steun, kunnen doen voor kinderen en jongeren met een handicap. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan hier aan.

Bekijk hier een voorbeeldnieuwsbrief

Onze NSGK Speeltuinbende heeft een eigen digitale nieuwsbrief, met daarin de laatstje nieuwtjes over toegankelijke speelplaatsen. Ga naar de website van de Speeltuinbende om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Post

Donateurs van NSGK ontvangen 3 keer per jaar een papieren nieuwsbrief met informatie over ons werk voor kinderen en jongeren met een handicap. Bekijk hier een voorbeeldnieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt u automatisch toegestuurd, wanneer u donateur wordt van NSGK. Meld u aan als donateur. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij