Menu overslaan

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) is al 69 jaar hét goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Jaarlijks maken we honderden projecten mogelijk die deze kinderen en jongeren helpen om te kunnen spelen, sporten, leren, op vakantie gaan, wonen en werken, samen met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten. Dit kunnen we doen dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers. Ons ideaal: een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven.

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende functie met betrekking tot de directie en de algemene gang van zaken van de stichting. Wegens de aflopende zittingstermijn van een van haar leden zijn wij per 1 oktober 2019 op zoek naar:

Een lid voor de Raad van Toezicht (M/V)

Functie-inhoud

Integraal toezicht houden, zoals:

  • Controle op de realisatie van de doelstellingen, programma’s en activiteiten van de stichting
  • Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening)
  • Goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan
  • Goedkeuring van statutenwijziging(en), ontbinding van de stichting
  • Goedkeuring van het aangaan van een juridische fusie of splitsing
  • Toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie
  • Goedkeuring van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische betekenis
  • Vertegenwoordiging van de stichting

Functie-eisen

Wij vragen de onderstaande kwaliteiten van een lid van de Raad van Toezicht( RvT): u bent een persoon met een bestuurlijke functie in overheid of politiek. U hebt een overtuigende kennis van en affiniteit met de gehandicaptensector en u heeft een toezichthoudende houding en dito ervaring. U beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie en een landelijk netwerk dat van belang is voor de organisatie met name bij de overheid of in de politiek.

Overig

NSGK is een fondsenwervende organisatie met een professioneel, enthousiast en betrokken team van directie, medewerkers en RvT. De RvT bestaat uit vijf leden. Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd (reiskosten worden wel vergoed) en het is gebruikelijk om drie tot vier keer per jaar te vergaderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder, Henk-Willem Laan, via 020-6791200 of hwlaan@nsgk.nl, of met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Fred Paling, via 020-6875155. Reacties, voorzien van CV en motivatie, kunnen tot uiterlijk 10 juni 2019 gestuurd worden aan Marjolein Laamers via mlaamers@nsgk.nl.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.