Menu overslaan

Dit jaar bestaat NSGK 65 jaar. Deze 65 jaar hebben veel aangrijpende, hoopgevende en grappige verhalen opgeleverd. We vertellen dit jaar 65 van die verhalen.   

Wij vinden het leven Beter Samen. Daarom werken we aan een wereld waar kinderen en jongeren mét en zonder handicap samen leven en leren, samen sporten en spelen, samen werken en wonen.  

Het begon allemaal in 1945. De Tweede Wereldoorlog is nog maar net voorbij als mevrouw Spakler een spelletjesmiddag organiseert voor gehandicapte kinderen. Al snel blijkt dat er veel meer behoefte is aan dit soort activiteiten. Ze richt de Mytylstichting op voor onderwijs aan ‘lichamelijk gebrekkigen’.

In 1950 gaat de Mytylstichting samen met de Stichting ter Verzorging van het Gebrekkige Kind, die zich bezig houdt met internaten. Ze vormen nu de Nederlandse Stichting voor het Gebrekkige Kind: NSGK is geboren. De stichting zamelt geld in voor internaten en scholen voor ‘lichamelijk gebrekkige kinderen’. Op 9 september 1950, op het Aalsmeerse Bloemenfeest in het Olympisch Stadion te Amsterdam, trad NSGK voor het eerst naar buiten met informatiemateriaal. Dit leverde veel geld op. Andere inkomstenbronnen volgden, zoals loterijen en de verkoop van wenskaarten.

 

Zo kwam geleidelijk het geld voor de bouw van het eerste internaat bij elkaar: in mei 1963 opende NSGK het kinderhuis ‘Maarschalkerweerd’. Koningin Juliana kwam nog geen jaar later op bezoek in het internaat. Negen jaar later opende NSGK het kinderhuis ‘t Kroeven’ te Roosendaal. Dit kinderhuis lag niet afgelegen maar juist midden in een woonwijk, zodat kinderen met een handicap er konden wonen en spelen met andere kinderen. Korte tijd later werd de ‘Stuwwal’ in Zwolle geopend, en in 1982 het vierde kinderhuis, ‘De Merenhof’

In 1976 verandert de stichting haar naam in Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). In de jaren daarna wordt hard doorgewerkt aan het wegnemen van drempels voor kinderen en jongeren met een handicap. De blauwe vogel doet zijn intrede in de huisstijl van NSGK. Deze blauwe vogel is afkomstig uit een theaterstuk van Maurice Maeterlinck (“L’oiseau Bleu”), waarin hij genezing biedt aan een ziek kind. De folders uit die tijd laten zien dat we het ook toen al erg belangrijk vonden om dingen samen te doen.

In 1995 viert NSGK haar 50-jarig bestaan (we rekenden toen 1945 nog als onze datum van oprichting). Ondertussen gaan we hard door met het werven van fondsen en daarbij worden ook nieuwe methodes ingezet: er wordt gecollecteerd, we verschijnen steeds vaker op televisie, en in 2003 ontvangen we de eerste gift van de Sponsor Bingo-Loterij, later de VriendenLoterij.

Ook de manier waarop NSGK werkt, verandert. We richten geen scholen of internaten meer op; de overheid heeft die verantwoordelijkheid overgenomen. We richten ons nu op andere zaken die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren met een handicap, zoals spelen, vakantie en wonen in een woongroep midden in de wijk. Daarbij worden begrippen als 'integratie' en 'inclusie' steeds belangrijker: kinderen met en zonder handicap hebben er baat bij als ze niet van elkaar gescheiden worden, maar juist gezamenlijk door het leven gaan. NSGK maakt bijvoorbeeld speeltuinen toegankelijk zodat kinderen met en zonder handicap daar samen kunnen spelen. Het doel: een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven.

NSGK zet zich al 65 jaar in voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van onze donateurs en vrijwilligers. Wilt u ons werk steunen met een bijdrage of graag op een andere manier meehelpen? Klik door om te kijken wat u kunt doen of ga direct naar online doneren. 


Hartelijk dank!

Website bottom

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij